Därför mår du bra av att prata

Ina Molander är ungdomsbehandlare och använder lyssna som verktyg i sina möten med ungdomar. Här berättar hon om samtalets betydelse, varför lyssnandet är viktigt och hur du kan bli en god lyssnare.

En person på en gul bänk.

Bara handlingen att sätta sig bredvid någon på en bänk är en signal att den människan är betydelsefull, säger Ina Molander, ungdomsbehandlare på beroendecentrum ung i Strängnäs kommun.

I sitt jobb träffar hon ungdomar som har brukat narkotika. Hon pratar med dem om hur de har det, hur det kommer sig att de hamnar i dessa situationer och vad drogerna gör för dem. Med samtalet som metod är målet att ungdomarna ska göra en positiv förändring i sitt beteende.

– De har svårt att se de negativa konsekvenserna av droganvändandet, de kanske inte har märkt av det ännu, säger Ina Molander.

En metod som hon jobbar med heter Repulse. Den handlar om att ungdomen ska lära känna sig själv och sina impulser och inte haka på nästa gång det finns droger att tillgå.

Lyssnandet är en viktig del i metodiken där ungdomen själv får berätta och analysera tillfällen och händelser.

– När jag träffar ungdomarna är det viktigt att jag som behandlare lyssnar på ett icke värderande sätt, säger Ina Molander.

I stället ställer hon nyfikna frågor som: Hur blev det såhär? Vad hade du kunna gjort i stället för att få ett annat utfall?

Om hon börjar lägga in egna värderingar som att ”Oj, det var inte bra?” eller ”Nej, men gjorde du?” då känner den som berättar att det finns rätt och fel och begränsar sig i sitt berättande. I stället gäller det att lyssna med ett öppet sinne.

Därför är det bra att prata om hur du mår

Nu finns det ett antal gula bänkar runtom i kommunen. Det är så kallade vänskapsbänkar och ska vara en plats för möten mellan människor. De ska uppmuntra till samtal och bidra till ökad öppenhet kring psykisk hälsa.

Vad är det som gör att vi mår bättre om vi får prata om hur vi mår?

– Du känner dig sedd som människa och uppskattad eftersom den du samtalar med sitter där och lyssnar och tar sig tid för dig, säger Ina Molander:

– Du får en bekräftelse på att du är viktig, att dina tankar är viktiga, säger hon.

Det är också viktigt att kunna sätt ord på sina tankar och känslor till någon. Det gör att du stannar upp, konkretiserar och får en egen förståelse för vad du bär på.

– Många går med tankar och känslor inom sig som snurrar runt. Ibland behöver man plocka ut dem och sätta ord på dem för att kunna reflektera, säger Ina Molander.

Konsten att lyssna

Det behöver inte vara så svårt att inleda ett samtal med någon. Börja med någor enkelt, som vädret eller något du ser. För att sedan få samtalet att flyta på är det viktigt att både prata och lyssna.

– Det bästa för samtalet är att båda ställer frågor. Då blir det att ni bollar samtalet mellan varandra, säger Ina Molander och delar med sig av sina bästa tips:

  • Lägg dina egna värderingar åt sidan.
  • Lyssna nyfiket – du behöver inte komma med svar.
  • Ställ nyfikna frågor – då får den som pratar utveckla sina tankar.
  • Använd kroppsspråk – nicka med och humma hjälper den andra att fortsätta.
  • Var inte rädd för tystnad – det skapar rum för den andra att ta initiativ till samtal.

Har du sett de gula bänkarna som finns runtom i kommunen?

Vi kallar dem vänskapsbänkar och vill att de ska vara en plats för samtal mellan människor. Varsågod att slå dig ner!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2023