De håller hållbarhetsarbetet levande

För Starka händer gav priset ökad synlighet och trovärdighet som öppnade för nya samarbeten. Solåkrabyn fick en skjuts i sitt fortsatta arbete. Vad har de båda tidigare vinnarna av hållbarhetspriset gjort på senaste tiden?

– Priset var ett erkännande för våra insatser och det gav oss motivationen att fortsätta arbeta hårt för att främja hållbarhet både inom vår organisation och utanför, säger Mohamad Allatif från föreningen Starka Händer, som vann hållbarhetspriset 2021.

Han fortsätter:

– Det är en uppmuntran för oss att fortsätta att ta ansvar för vår påverkan på samhället och att sträva efter att vara en förebild för andra organisationer som vill arbeta med hållbarhet. Tack vare hållbarhetspriset kände vi oss mer motiverade än någonsin att fortsätta vårt arbete för en mer hållbar framtid.

Mohammad Allatif, Starka händer

Mohammad Allatif, Starka händer, vinnare av hållbarhetspriset 2021.

”Hållbar utveckling måste vara rättvis”

Som organisation är Starka händer engagerade i att främja klimat- och hållbar utveckling och de anser att det finns flera faktorer som är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. För det första menar det att social och ekonomisk rättvisa är en viktig del till en hållbar utveckling.

– En hållbar utveckling måste vara rättvis och inkluderande, både socialt och ekonomiskt. Detta innebär att alla människor, oavsett kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund, bör ha rätt till en sund miljö, tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och ekonomisk utveckling, säger Mohamad Allatif.

Efter att ha vunnit hållbarhetspriset har de fortsatt arbeta för att främja hållbarhet i alla delar av sin verksamhet, till exempel med att främja ungdomars utveckling, stödja kvinnor i att vara en del av samhället och med introduktion till flyktingar från Ukraina.

– Vår ungdomsgrupp har spelat en stor roll, de har visat stort engagemang i att hjälpa de ukrainska ungdomarna att integreras, säger Mohamad.

Nu siktar den ideella föreningen på större samarbeten.

– Unicef har uttryckt intresse för att samarbeta med oss och Strängnäs kommun. Vi har nyligen lämnat in en ansökan till dem för ett potentiellt framtida samarbete. Vi ser med spänning fram emot att samarbeta med Unicef, med potential att ta del av deras globala nätverk för att ytterligare utvidga vårt arbete och dess positiva effekter.

”Viktigt att dessa frågor lever”

– Det var stort och glädjande för oss att få hållbarhetspriset förra året, vi känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför att människor runt omkring oss ser vad vi är för sorts verksamhet och att vi bidrar till något meningsfullt för samhället på flera olika sätt, säger Jenny Lundqvist, verksamhetschef på Solåkrabyn på Selaön som fick hållbarhetspriset 2022.

Hon tycker att det också är ett stort ansvar att leva upp till. Uppmärksamheten kring priset har satt dem på kartan för de som kanske inte kände till dem sedan tidigare.

– Priset har gett oss en skjuts i det egna interna arbetet kring miljö och hållbarhet, säger hon.

Tre kvinnor i förgrunden med röda hus i bakgrunden.

Karin Broman, Charlotte Frenker och Jenny Lundqvist, Solåkrabyn på Selaön, vinnare av hållbarhetspriset 2022.

Under hösten har de utrett hur de kan utvecklas mer när det gäller hållbarheten och miljö i förhållande till det ekonomiska läget.

– Vi har försökt se de utmanande ekonomiska förutsättningarna till att hjälpa oss på traven i detta arbete, säger Jenny Lundqvist.

Till exempel arbetar de med att minska matsvinnet, öka det ekologiska och närodlade utbudet och se över både energifrågan och fordonsparken. Sedan nyår har de införskaffat två elbussar till Selaön och två till gruppbostäderna i Mölnbo och vill göra den inre delen av bygemenskapen på Selaön så fri från motortrafik som möjligt.

På frågan om vad som är viktigast för Solåkrabyn när det gäller klimat- och hållbar utveckling svarar Jenny Lundqvist:

– Det viktigaste är att dessa frågor lever dagligen och är något som finns i vår ryggrad när vi fattar beslut, stora som små. Att vi har en ständig medvetenhet och strävan till utveckling framåt utifrån perspektivet att allt det vi gör ska leda till förbättrade villkor för människor, djur och natur att leva, både på kort och lång sikt. Detta är något som vi menar ryms inom våra kärnvärden, så lever vi våra värderingar har vi goda förutsättningar till en fortsatt hållbar verksamhet.

Vilka ska vinna kommunens klimat- och hållbarhetspris 2023?

Nu kan du föreslå dina favoriter till kommunens klimat- och hållbarhetspriser 2023. Strängnäs kommun delar för tredje året ut två olika priser för att uppmärksamma lokala initiativ och insatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juli 2023