Förskolebarnens brev till kommunen resulterade i nya sopkorgar

Jacob Högfeldt besöker Marielunds förskola och får veta mer om barnens klimatarbete.

På sina skäpplockar-promenader märkte förskolebarnen att det var ont om sopkorgar och ville göra något åt det. De skrev ett brev till kommunen och nu finns det två nya sopkorgar längs med gång- och cykelvägen mellan Läggesta och Mariefred.

På avdelningen triangel blå på Marielunds förskola i Mariefred jobbar barnen med ett projekt som handlar om att vara planetskötare och ta hand om miljön.

– Vi går ofta på skräp-promenader och barnen har märkt att det saknas soptunnor längs med gångvägen mellan Läggesta och Mariefred, säger Veronica Van Der Laan som är pedagog på Marielunds förskola.

Barnen ville göra något åt detta och med pedagogernas hjälp skrev de ett brev till kommunen med rubriken ”Hej du som bestämmer”. De skrev att de tycker att det borde finnas fler sopkorgar att lägga skräp i så att det inte hamnar i naturen eller kan skada djur.

Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande, besvarade brevet och kunde nyligen göra ett besök på förskolan då han dessutom hade med sig ett glädjande besked till förskolebarnen.

– Mina kollegor på Teknik- och servicekontoret har satt upp två nya sopkorgar efter att vi fick ert förslag, berättade Jacob Högfeldt och visade upp bilder i sin mobiltelefon på de nya sopkorgarna som just kommit på plats.

Jacob berättade för barnen att han uppskattade att de skrivit ett brev med ett förslag på en förbättring och passade på att enkelt förklara hur det fungerar med demokrati och hur det går till att rösta för att göra sin röst hörd.

Sparar vatten och återbrukar pysselmaterial

I projektet på förskolan som handlar om att vara planetskötare har barnen satt upp teckningar och bildcollage på väggen som beskriver vad de gör för att vara snälla mot miljön med underrubriken ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Här är några exempel:

  • För att spara vatten använder man insamlat regnvatten att leka med ute på gården i stället för att ta kranvatten
  • Skapar och pysslar med återbrukat material, till exempel återanvända kartonger
  • Gör lite mindre pärlplattor för att använda färre plastpärlor
  • Stryker inte alla pärlplattor utan tar bild på några och sparar dem digitalt
  • Släcker lampor i rum de inte leker i
  • Tar mindre smakportioner av maten först för att undvika matsvinn
  • Ritar på båda sidorna av ritpapper
  • Planterar och gör egen jord
  • Vattnar sina planteringar med vatten från kannorna som blir över efter måltiderna

Förskolebarnen gör egna uppfinningar för att hjälpa planeten

Barnen har tittat på en serie om uppfinningar och även gjort egna uppfinningar som de ritar och berättar om. En uppfinning de ritat är en robot som plockar skräp, en annan ett flygplan som samlar in skräp. Ett barn har kommit på ett sätt att spara vatten genom att sätta en gummisnodd på vattenkranen som gör att den stängs snabbare så att mindre vatten går åt och så att man inte glömmer att stänga av kranen efter sig.

– Det här var dagens bästa möte – ett möte med framtiden, konstaterade Jacob Högfeldt efter besöket på Marielunds förskola.

Saknar du också en sopkorg någonstans?

Läs mer på sidan Felanmälan där du kan anmäla fel och brister i våra offentliga och gemensamma områden som till exempel gator, parker och torg.

Teckningar och bildcollage om förskolans klimatarbete sitter på en vägg.

På väggen har förskolebarnen satt upp teckningar och bildcollage om sitt klimatarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2023