Fyra frågor till de tidigare klimatprisvinnarna

– Vi har fått mycket positiv respons, säger Ida Norström, Energy effective solutions. Jacob Holmlund på Pfizer berättar att de använt priset för att marknadsföra Sverige och Strängnäs inom företaget. Läs vad tidigare klimatprisvinnarna haft för sig sedan sist och vad de tänker om framtiden.

Optimerar för att minska leveranser

Ida Norström på scen

Ida Norström Energy effective solutions tar emot klimatpriset 2022.

1.  Vad har priset betytt för er?

Det har var otroligt kul att få ta emot det ärofyllda klimatpriset. Det är ett kvitto på att det arbetet vi lägger ned i dessa frågor verkligen når ut till våra kunder och till allmänheten. Vi har fått mycket positiv respons sedan vi fick ta emot priset.

2. Vad har ni gjort sedan dess?

Vi har gjort en hel del stora förändringar sedan i höstas, bland annat bytt lokaler och så håller vi på att byta lagersystem. Det vi gör nu är att försöka optimera så mycket det går så att våra leveranser minskar, vi effektiviserar vår lagerhantering och utkörningar, så vi kan spara på bränsle och utsläpp. Det ger positiva effekter både på miljö och ekonomi. 

3. Har ni några nya satsningar på gång?

En stor satsning är det vi gör med nytt lager och lagersystem. Det blir en stor omställning som kommer förenkla vår vardag när den är klar. Det vi också gjort är att gått in med ett långsiktigt partnerskap med Strängnäs golfklubb. Det är en kul satsning för oss, samt för Strängnäs GK som med vår hjälp ser till att bli ännu vassare på sina energifrågor, och bland annat får igång första delen av sin solcellsanläggning nu i juni. 

4. Vad är viktigast för er när det gäller klimat- och hållbar utveckling?

Det viktigaste för oss i klimat & hållbar utveckling är att se till att nyttja de fördelar det ger att tänka klimatsmart. Vi vill vara med och bidra till ett hållbart klimat, samtidigt som vi vill var med och sprida det budskapet. För att kunna göra det behöver vi vara förebilder, och visa att man kan vara klimatsmart samtidigt som det påverkar din affär positivt.

Lyfter hållbarhetsfrågor som en konkurrensfördel

Mohamad Allatif från Starka händer och Jacob Holmlund från Pfizer. Vinnare av årets klimat- och hållbarhetspris.

Jacob Holmlund, Pfizer (längst till höger), tar emot klimatpriset 2021.

1. Vad har priset betytt för er?

Det känns såklart roligt att bli uppmärksammad för det arbete som vi gjort för att minska koldioxidavtrycket från vår verksamhet. Priset har vi också kunnat använda i intern kommunikation inom Pfizer globalt för att marknadsföra Sverige och Strängnäs som framstående inom hållbarhet och ett bra land för framtida satsningar och expansioner inom företaget.

2. Vad har ni gjort sedan dess?

Vi fortsätter ha fokus på hållbarhetsfrågor i allt vi gör och har nu under våren 2023 gjort en energikartläggning för att identifiera och kunna genomföra ytterligare energibesparande åtgärder. Vi har också under våren haft två studenter på plats som har utfört sitt examensarbete inom området hållbarhet och mer specifikt hur vi kan jobba för att skapa ett brett engagemang kring klimatfrågor hos alla våra medarbetare. 

3. Har ni några nya satsningar på gång?

Under 2024 kommer vi att genomföra ett projekt som kommer att resultera i kraftigt minskad mängd avfall från våra processer. Utifrån energikartläggningen som genomförts kommer vi också under 2024 genomföra ytterligare energibesparande åtgärder.

4. Vad är viktigast för er när det gäller klimat- och hållbar utveckling?

Vi är stolta över att vara den produktionsanläggning inom Pfizer globalt som har det minsta koldioxidavtrycket och vi strävar efter att fortsätta ligga i framkant inom hållbarhetsfrågor. Vi vet att detta är en viktig aspekt när det kommer till att attrahera kompetent arbetskraft till företaget och det är en konkurrensfördel i vår strävan att expandera Pfizers verksamhet i Strängnäs.

Vilka ska vinna kommunens klimat- och hållbarhetspris 2023?

Nu kan du föreslå dina favoriter till kommunens klimat- och hållbarhetspriser 2023. Strängnäs kommun delar för tredje året ut två olika priser för att uppmärksamma lokala initiativ och insatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2023