Planen klar för fossilfria fordon 2025

Målet är att alla kommunens fordon ska vara fossilfria senast år 2025. På Fordonsenheten pågår arbetet för fullt med att byta ut alla bilar och hitta rätt alternativ för verksamheternas behov.

De drivmedel som räknas som fossilfria är el och biogas. Tills Strängnäs får en biogasstation är det el som gäller.

– Vi hoppas på att få en biogastankstation i Strängnäs. Då blir det ytterligare ett alternativ för oss att titta på, säger Rebecca Lundström, handläggare på fordonsenheten.

Av de 135 bilarna som fordonsenheten hanterar är redan i dag 26 av dem elbilar och 44 drivs med hvo100* och de ska liksom alla bensin- och dieselbilar bytas ut. Endast tre av alla bilar är rena bensinbilar.

Räckvidden inte längre ett problem

Räckvidd för elbilar som förr kunde vara ett problem är inte längre något bekymmer.

– De nya eldrivna personbilarna håller 30 till 40 mil på en laddning och det klarar de flesta av kommunens verksamheter sig på, säger Elin Ek, handläggare på fordonsenheten.

Transportfordon och lätta lastbilar, däremot, har inte hunnit lika långt ännu när det gäller el. Det händer dock mycket på marknaden och kollegorna Rebecca Lundström och Elin Ek har ständig koll på utvecklingen och tittar även på vad andra kommuner gör.

Ny rese- och fordonspolicy

Den nya rese- och fordonspolicyn som är på gång kommer att underlätta arbetet på fordonsenheten och öka förståelsen för vad som måste göras ute i verksamheterna.

– Till exempel blir det tydligare att bilpoolsbilarnas syfte är att lösa kortare tjänsteärenden under dagen och att de inte ska användas till konferenser eller liknande, där de blir stående och då inte kan utnyttjas i bilpoolen, säger Rebecca Lundström.

Sträckan för när en bil får användas framför gång, cykel eller kollektivtrafik har förlängts jämfört med tidigare. ”Resor under 5 km ska i första hand ske genom promenad, cykling, el- sparkcykel eller annat fossilfritt färdmedel. Därefter med kollektivtrafik och i sista hand med bil,” står det i den nya policyn.

– Det finns även cyklar, elcyklar och en lådcykel i kommunhuset i Strängnäs som alla anställda kan boka och använda, tipsar Elin Ek.

I bilpoolen finns idag 13 bilar varav sex drivs med el, fyra är laddhybrider och tre drivs med hvo.

Bilar byts ut successivt

För att nå målet om att alla kommunens fordon ska vara fossilfria senast år 2025 håller Fordonsenheten nu på att byta ut alla bilar. Alla bilar kan inte bytas ut på en gång, det är varken ekonomiskt försvarbart eller miljömässigt rätt. Enligt uträkningar så är det mest optimala att en bil byts ut efter sex år i kommunens tjänst. Totalt hanterar Fordonsenheten 135 bilar, som används i till exempel hemtjänsten och bilpoolen i kommunhuset.

– När en bil ska bytas ut har vi alltid en dialog med verksamheten och valet av bil avgörs bland annat av deras behov, hur mycket och hur långt de kör, säger Rebecca Lundström.

– Har de samma behov som när denna bil köptes in? Behöver de en bil eller kan det fungera med till exempel en cykel eller elcykel? Det är sådana frågor vi kan ställa, säger Elin Ek.

När en verksamhets behov förändras kan Fordonsenheten flytta deras bil till en annan enhet, allt för att optimera användningen och minska på utsläppen. Bensin- och dieselbilar som enligt avtal ska vara kvar kan till exempel flyttas till enheter som har behov av bil men inte kör så mycket.

– På så sätt minskar vi ändå utsläppen under tiden bensinbilen är kvar, säger Rebecca Lundström.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2023