Samverkan och mod är nycklar i klimatarbetet

Nu tar Strängnäs kommun en mer aktiv roll i Klimatkommunerna med kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) som vice ordförande. I sin nya roll hoppas han kunna öka trycket i klimatfrågan och lyfter fram samverkan och mod som viktiga nycklar i klimatarbetet.

Person vid biogastankstation

Jacob Högfeldt vid invigningen av biogastankstation i Strängnäs.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med klimatfrågan och vill minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser genom att utbyta erfarenheter och gemensamt ta fram lösningar som ökar takten i klimatomställningen. Genom att lyfta fram goda exempel, möjligheter, hinder och drivkrafter vill Klimatkommunerna driva på det nationella klimatarbetet och även lyfta kommunernas roll i den nationella klimatpolitiken.

Positiv påverkan på Strängnäs kommuns klimatarbete

Strängnäs kommun är sedan länge medlem i Klimatkommunerna tillsammans med ett femtiotal kommuner över hela landet. Jacob Högfeldt valdes till vice ordförande i föreningen i slutet av april.

– Med detta tar vi ytterligare position där vi både vill bidra och få möjlighet att ta del av det arbete som görs inom Klimatkommunerna. Det är en möjlighet för oss att ännu mer bidra med våra erfarenheter och samtidigt bli en tydligare röst i de sammanhangen nationellt - det tror jag kan ha en positiv påverkan på det klimatarbete vi gör i Strängnäs kommun, säger Jacob Högfeldt.

I rollen som vice ordförande hoppas Jacob Högfeldt på att kunna öka trycket inom klimatarbetet, både i Strängnäs kommun och hela Sverige, inte minst när det gäller samverkan mellan kommunbolagen.

– Min drivkraft i den nya rollen är att få trycka på ännu mer och även flytta in kommunkoncernperspektivet eftersom jag tror att det finns en stor ännu ej nyttjad omställningskraft i de samlade kommunala bolagen i Sverige, säger Jacob Högfeldt.

Lyfter kraften i partnerskap och samverkan

Strängnäs kommun ligger relativt bra till i klimatarbetet om man ser det i perspektiv till Sveriges 290 kommuner anser Jacob Högfeldt.

– Vi har gjort spännande saker och jag vill särskilt lyfta fram den kraft som partnerskap innebär, till exempel i vårt samverkansavtal med Solör för en snabbare klimat- och energiomställning i Strängnäs kommun, säger Jacob Högfeldt.

Goda exempel i Strängnäs kommuns klimatarbete

Då ett av Klimatkommunernas syften är att dela goda exempel med varandra för att inspirera till klimatarbete lyfter Jacob Högfeldt fram några exempel från verksamheten.

  • Kollektivtrafiken i Strängnäs kommun har bussar som drivs på el och biogas
  • Kommunal mark uppläts för att bygga en av Sveriges största solcellsparker i Härad 2020
  • Vi jobbar mycket med att minska matsvinn och måltidens klimatavtryck i våra verksamheter

Samtidigt är Jacob Högfeldt tydlig med att vi har mycket arbete framför oss för att nå klimatmålen.

– Vi har massor framför oss men vi är relativt välriggade för att kunna ta de beslut som krävs. Vi har en finansiell styrka och spännande partners både i samarbetet Fyra Mälarstäder (4M) och vår samverkan med ESEM i Eskilstuna, konstaterar Jacob Högfeldt.

Höjer ambitionsnivån i klimatmålen

Kommunens klimat- och energiplan anger sedan tidigare målen om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040. Nyligen antogs den nya Flerårsplanen 2024-2026 för Strängnäs kommunkoncern av kommunfullmäktige där det koncerngemensamma målet om fossilfri kommun 2030 finns med.

– Med det beslutet har vi breddat målet till att bli tuffare, men det är i den riktningen som kommunfullmäktige vill gå. Det är bra och kommer att vara spännande – samtidigt som det kommer att kräva mer av oss, framför allt i en tillväxtkommun som Strängnäs när det gäller till exempel byggnation och fossilfria byggarbetsplatser, säger Jacob Högfeldt.

”Vi måste våga mer!”

I kommunens viktiga klimatarbete framöver lyfter Jacob Högfeldt fram att vi måste våga ännu mer.

– Vi måste våga föra samtalet om klimatfrågan med våra företag och invånare ännu mer än vad vi gör idag. Samtidigt måste vi våga ta beslut som kanske vid första anblicken känns obekväma, men som över tid kommer att vara både viktiga och bra för både klimatet och Strängnäs som kommun, avslutar Jacob Högfeldt.

Mer information

Läs mer om kommunens klimatarbete och ta del av ännu fler goda exempel från våra verksamheter på sidan Klimat, miljö och social hållbarhet.

Läs mer om klimatmålen i Flerårsplan 2024-2026 Strängnäs kommun , 577 kB. och i Klimat- och energiplanen för Strängnäs kommun , 612 kB. eller den mer kortfattade Sammanfattning av Klimat- och energiplanen , 19 MB. där du även hittar tips på hur du själv kan leva mer klimatsmart.

Läs mer om Klimatkommunerna och deras arbete på sidan https://klimatkommunerna.se/.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023