Så vill ungdomar göra Strängnäs centrum trevligare och mer hållbart

Vårfestival, mer tillgänglighet vid Ångbåtsbryggan och ett mer levande Gyllenhjelmstorg. Det är några förslag på centrumförbättringar utifrån ungdomars perspektiv. Hur det kan se ut presenterades av elever på Thomasgymnasiet.

Onsdagen den 25 oktober hade eleverna på gymnasiekursen Politik och hållbar utveckling vernissage i Thomasgymnasiets kafeteria. Där presenterade fyra grupper sina förslag på hur Strängnäs centrum kan bli tryggare, trevligare och mer hållbart. Förslagen har eleverna formulerat efter olika enkätundersökningar de gjort bland andra ungdomar. Här är ett axplock av deras idéer.

Vårfestival med mat och musik

Ronja Eklund, Rakel Carling, Ebba Asplund och Nellie Erbris presenterade en vårfestival som sitt förslag på evenemang för att locka turister till stan och skapa en sammanhållning inom kommunen. Asiatisk mat och artisten Ant Wan fick flest röster när gruppen frågade efter vilken mat och musik ungdomar önskade på den tänkta festivalen på Hospitalsgatan och Ugglans park.

Person pekar på pappskärm framför fler som tittar.

De föreslår en festival på Hospitalsgatan och Ugglans park.

Värdshus på Gyllenhjelmstorget

Ett värdshus på torget skulle göra torget trevligare, öka tryggheten och ge jobb till ungdomar. Vera George presenterar sin grupps arbete som förutom den storslagna idén om ett värdshus även hade andra något enklare förslag, till exempel mer belysning, solcellsdrivna bänkar, mer växter och grönt och uthyrning av cyklar. För att göra torget mer tillgängligt för till exempel rullstolsburna och synskadade tycker de att kullersten ska undvikas.

Elev pekar på bild på pappskärm.

Vera George presenterar sin grupps arbete.

Ångbåtsbryggan som mötesplats för alla

Ångbåtsbryggan i Strängäs är en trevlig mötesplats, tycker Arvid Steene, Zahra Golzadi, Leen Alkhdoja och Adiba Sarwary. De tycker dock att den kan bli ännu trevligare och framför allt mer tillgänglig för alla. De vill ha fler sittplatser vid sjökanten, mer blommor och gärna ett kafé. Det ska vara lättare att ta sig fram längs sjökanten för gående, cyklister och rullstolsburna och de vill ha ett staket mot vattnet så de som rör sig där inte behöver vara rädda att falla i.

Fyra elever framför sin presentation.

De vill ha fler sittplatser vid sjökanten, mer blommor och gärna ett kafé.

Fler mötesplatser för ungdomar på Trädgårdsgatan

Alexander Ottosson presenterade sin grupps arbete för besökare från Tanzania. Gruppen vill se fler mötesplatser för ungdomar i centrala Strängäs och förslår bland annat en snabbmatsrestaurang – så de slipper ta bilen utanför stan och så fler ungdomar kan få jobb där.

En person i fokus framför andra.

Alexander Ottosson presenterade sin grupps arbete för besökare från Tanzania.

Idéer som en del i något större

Elevernas uppgift var alltså att ta fram förslag på hur Strängnäs centrum kan bli trevligare och mer hållbart som en del i deras utbildning men också en del i kommunens arbete med centrumutveckling. Och som om inte det är nog är det också en del av det kommunala partnerskapet Dialog och hållbar utveckling som Strängnäs kommun har tillsammans med byn Emboreet i Tanzania. Just denna vecka är projektets styrgrupp från Tanzania på besök i Strängnäs och passade på att kolla in elevernas arbete.

– Vissa förslag är relativt enkla och vi i centrumutvecklingsgruppen kommer ha en dialog om vilka saker som faktiskt kan bli verklighet inom några år, till exempel regnbågsfärgade bänkar och fler planteringar på Gyllenhjelmstorget, säger Thomas Öqvist, som jobbar med att utveckla Strängnäs kommun som besöksmål och som besökte elevernas vernissage under onsdagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023