Utmana bilnormen på arbetsplatsen

Hur kan vi göra det lättare att ladda bilen i flerbostadshus och varför behöver bilnormen utmanas? Energikontoret i Mälardalen bjuder in till två webbinarier i samband med Europeiska mobilitetsveckan.

Elbilsladdning i flerfamiljshus

Om hinder och framgångar vad gäller laddinfrastruktur i flerbostadshus.
För dig som är fastighetsägare, bor i ett flerbostadshus, är verksam inom en bostadsrättsförening eller samfällighet eller verksam inom en kommun, region, myndighet, länsstyrelse.

Program

Laddning i flerbostadshus – vad kan fastighetsägare och privatpersoner göra?

Mohamed Muse Dhicisow, Energikontoret i Mälardalen.

Elbilsladdning i en bostadsrättsförening – från tanke till genomförande.

Emil Svensson, Västerås stad.

Nuläge och framtidsspaning: Vad tycker Sveriges hyresgäster om elbilsladdning?

Marcus Kjellin, Hyresgästföreningen.

Datum: Torsdag 21 september
Tid: Klockan 09.15-10.45
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Webbinarium: Elbilsladdning i flerbostadshus (magnetevents.com)Vi skickar en länk innan eventet.
Har du några frågor? Marie Pellas Energikontoret i Mälardalen 073-262 41 10
marie.pellas@energikontor.se

Hållbar mobilitet till och på jobbet

Om fördelarna och svårigheterna med att utmana bilnormen på arbetsplatsen – hur gör vi det och vilka effekter får vi? För dig som är verksam inom kommun, region, myndighet, länsstyrelse eller som äger eller driver företag.

Program

Parkering på jobbet – vad kostar den egentligen?

Jakob Hammarbäck, Sweco.

Om kollektivtrafik till jobbet och i tjänsten.

Jens Tångefjord, Svensk kollektivtrafik.

Så mår medarbetarna på Årets cykelvänliga arbetsplats 2022.

Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector Traffic.

Hur kan vi vänligt knuffa mot förändrade resvanor?

Katharina Paoli, Nudgd.

Datum: Torsdag 21 september
Tid: Klockan 13.30-15.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Webbinarium: Hållbar mobilitet till och på jobbet (magnetevents.com) Vi skickar en länk innan eventet.
Har du några frågor? Marie Pellas Energikontoret i Mälardalen 073-262 41 10, marie.pellas@energikontor.se

Du vet väl att det finns gratis energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och föreningar i Strängnäs kommun.

Energi- och klimatrådgivning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2023