Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-05

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Tidpunkt och plats för sammanträde:

2019-11-05, kl 18.00, Gyllenhjelmssalen, kommunhuset

Sekreterare:

Jessica Sundqvist

Sammanträdeshandlingar:

Kallelse BUN 2019-11-05

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019