Kommunstyrelsen 2020-02-26

Organ:

Kommunstyrelsen

Tidpunkt och plats för sammanträdet:

2020-02-26, kl. 08:30, Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs

Sekreterare

Caroline Oskarsson

Sammanträdeshandlingar:
Kallelse KS 2020-02-26 samt handlingar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020