Teknik- och fritidsnämnden 2020-02-25

Organ:

Teknik- och fritidsnämnden

Tidpunkt och plats för sammanträde:

2020-02-25, kl 16.00, Kommunhuset, Glunten

Sekreterare:

Kersti Hellström

Sammanträdeshandlingar:

Kallelse med handlingar TFN 2020-02-25


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020