Andra webbplatser
Namn (Sidans namn)


Roll eller funktion
Telefon 1

0152-291 00 växel

Telefon 2
Telefon 3
E-post

barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se

Besöksadress

Nygatan 10

Postadress

645 80 Strängnäs

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.