Andra webbplatser
Namn (Sidans namn)


Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress

Stenbyvägen 1, årskurs F-6

Campusområdet, årskurs 7-9

Postadress

645 80 Strängnäs

Övrigt

Årskurs 1-6 finns på Tosteröskolan

Årskurs 7-9 finns på Campus

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.