Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan för Kråkvilan 1:20-1:22

Planens läge:

Planområdet ligger 14 km norr om Strängnäs stad, på Torparudden, i anslutning till Mälaren. Torparudden tillhör kommundelen Tosterö och ligger ca 2,5 km från gränsen till Uppsala län och 2,5 km från riksväg 55.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att möjliggöra bebyggelse för två befintliga bostäder inom planområdet.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede

Detaljplanen var ute för samråd 2021-06-04 till 2021-07-16. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021