Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö

Detaljplanen för Kråkvilan 1:22-1:22 antagen.

Detaljplanen är antagen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-11-24 att anta detaljplanen.

Den antagna planen är överklagad. Ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen 2022-12-22.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023