Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö

Detaljplanen för Kråkvilan 1:22-1:22 är nu antagen.

Detaljplanen är antagen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-11-24 att anta detaljplanen, protokollet är anslaget och justerat.

Det preliminära laga kraft-datumet är 2022-12-20

De berörda, som har kvarstående, ej tillgodosedda synpunkter underrättas om beslutet med besvärshänvisning.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2022