Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö

Detaljplanen för Kråkvilan 1:22-1:22 antagen.

Den antagna detaljplanen är överklagad

2022-11-24, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

2022-12-22, Den antagna planen är överklagad. Ärendet överlämnas till Mark- och miljödomstolen.

2023-08-14, Mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut.

2023-09-04, kommunen överklagar Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023