Kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kommunen på denna sida samlat information om hur kommunen påverkas, vilket stöd flyktingar från Ukraina kan få och hur du kan bidra.

Vad gör kommunen?

Kommunen följer händelseutvecklingen och har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar och koordinerar olika insatser inom kommunens verksamheter.

Sedan april bor ett hundratal flyktingar på Mälarblick på Tosterö i Strängnäs. Kommunen har ansvar för att erbjuda nyanlända barn från Ukraina förskola och skolundervisning. Läs mer om Språkcentrums verksamhet i nyheten På Språkcentrum möts ukrainska barn i alla åldrar.

Den 1 juli började en ny lag att gälla som innebär att kommunerna ska ta över ansvaret för att ordna boende åt flyktingar från Ukraina. Den nya lagen ska skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet. Kommunerna får flyktingar anvisade. Detta sker succesivt, kommunerna får alltså inte alla anvisningar på en gång utan får anvisningar även under hösten och vintern.

Läs vanliga frågor om den nya lagen

Hur kan jag bidra?

Privatpersoner som vill hjälpa flyktingar från Ukraina hänvisas till lokala hjälp- och frivilligorganisationer.

Här ger vi förslag på olika sätt som du kan engagera dig:

Engagera dig i en förening eller organisation

Privatpersoner som vill engagera sig i flyktingmottagandet och hjälpa de som har flytt från kriget i Ukraina uppmanar vi att i första hand engagera sig i någon lokal förening eller frivilligorganisation. Kommunen har inte möjlighet att samordna privata initiativ.

Det finns flera lokala hjälp- och frivilligorganisationer, till exempel Röda korset i Strängnäs kommun.

I föreningsregistret på kommunens webbplats hittar du en lista med alla lokala föreningar.

Bli språkvän

Ett annat sätt att engagera sig är att bli språkvän. Genom att vara språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Läs mer och anmäl dig på sidan Språkvän.

Om du vill skänka kläder och andra saker till ukrainska flyktingar hänvisar vi till lokala second hand-butiker. Där sorterar och organiserar volontärer materialet och förmedlar det vidare till flyktingarna. Läs mer i nyheten Så kan du hjälpa flyktingar från Ukraina.

Talar du ukrainska eller ryska? Vi söker nu personer som har goda språkkunskaper i ukrainska och ryska och som kan arbeta som tolk eller språkstöd i kommunens verksamheter. Anmäl dig genom vår e-tjänst.

Du som vill stötta hjälporganisationer

Du kan skänka pengar eller donera material och utrustning till hjälporganisationer. Tänk på att stötta en organisation som är välkänd, har hög transparens och god pålitlighet.

Här hittar du länkar till några etablerade hjälporganisationer:

Migrationsverket har ansvarat för att ordna boende för flyktingar som inte kan ordna det på egen hand. Efter den 1 juli 2022 ska flyktingar anvisas till kommunerna som då tar över ansvaret för att ordna boende. Anvisningarna kommer att succesivt inkomma till under hösten/vintern och kanske även under nästa år. Kommunen har alltså inte tagit över ansvaret för alla ukrainska flyktingars boende ännu utan väntar på mer information.

Du som vill erbjuda husrum åt ukrainska flyktingar

Kommunen har inte möjlighet att samordna eller förmedla bostäder som erbjuds av privatpersoner. Det kommer inte utgå någon ersättning från kommunen eller Migrationsverket i de fall som privatpersoner öppnar sitt hem och tar emot flyktingar.

Om du vill anmäla ditt intresse för att bli familjehem till ett barn på flykt kan göra det via den nationella e-tjänsten Familjehem Sverige.

Anmälan till Familjehem Sverige.

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra till att samhället fortsätter att fungera under kris och krig och att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer och hur du kan engagera dig på MSB:s webbplats.

Skydd och asyl för personer från Ukraina

Som ukrainsk medborgare har man rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar. Här har vi samlat information om vad som gäller.

För dig som är på flykt

Du som är på flykt från kriget i Ukraina hittar övergripande information om att komma till Sverige från Ukraina på Krisinformation.se.

Det finns också information på Migrationsverkets samlingssida om Ukraina.

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Läs mer och ansök om skydd på Migrationsverkets webbplats.

Här hittar du frågor och svar om massflyktingdirektivet, bland annat kring ansökan och regler och boende. Migrationsverket Frågor och svar om massflyktingdirektivet.

Du får information om det svenska samhället, på bland annat ryska och engelska, på Informationsverige.se.

Massflyktingdirektiv från EU

Alla som flyr från Ukraina omfattas av det massflyktingdirektiv som EU har utfärdat. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Migrationsverkets webbplats finns information om vad som händer när en person har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter personen har då.

Information om Strängnäs kommun

För att välkomna dig som nyligen anlänt från Ukraina har kommunen tagit fram ett informationsblad som berättar om vår kommun och den samhällsservice som finns här. Materialet finns tillgängligt på svenska, engelska och ukrainska. Vi har också samlat informationsmaterial från andra myndigheter och organisationer.

Att söka jobb i Sverige

Här hittar du information på ukrainska om vad som gäller när du ska söka jobb i Sverige: Arbetsförmedlingen Att söka jobb i Sverige

Barns rätt till skola i Sverige

Barn och ungdomar från Ukraina är välkomna i den svenska förskolan och skolan. Här kan du läsa mer Välkommen till den svenska skolan - Skolverket. Texten är översatt till ryska och ukrainska.

För att få hjälp med skola och barnomsorg i Strängnäs kommun ska familjerna kontakta Språkcentrum. Innan familjen kan göra en skolansökan ska eleven genomgå en kartläggning på Språkcentrum.
Kontaktuppgifter till Språkcentrum:
sprakcentrum@strangnas.se,  telefon: 0152-291 00

Informationsmaterial om Strängnäs kommun

För att välkomna de som nyligen anlänt från Ukraina har kommunen tagit fram en informationsbroschyr som berättar om vår kommun och den samhällsservice som finns här. Materialet finns tillgängligt på svenska, engelska och ukrainska.

Vi har också samlat informationsmaterial från andra myndigheter och organisationer.

Krisberedskap

Här kan du läsa mer om kommunens ansvar och ditt eget ansvar vid en kris.

Nationell krisberedskap

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om Sveriges beredskap i händelse av kris eller krig.

Kommunens krisberedskap

Du kan läsa mer om kommunens ansvar och ditt eget ansvar vid en allvarlig händelse på sidan Kommunens krisberedskap.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. Det är sedan respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.

Sveriges säkerhetspolitiska läge

På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om det säkerhetspolitiska läget. 

Försvarsmakten följer noga utvecklingen av säkerhetsläget. Läs mer om säkerhetsläget på Försvarsmaktens webbplats.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

Ny lag om boende från den 1 juli

Alla som bor på ett av Migrationsverkets boende, exempelvis Mälarblick, behöver inte flytta till en annan kommun. Vissa kan stanna kvar i samma kommun, men en del kommer att flytta från Migrationsverkets boende till en annan bostad som tillhör kommunen.

De personer som behöver flytta från sin nuvarande bostad kommer att få mer information från Migrationsverket om vad som gäller dem. Om man är orolig för vad som gäller en och ens familj kan man prata med mottagningsenheten på Migrationsverket.

Med den nya lagstiftningen ska anskaffningen ske enligt en fördelningsnyckel som ska ge en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommunerna. Fördelningstalen på kommunnivå tar bland annat hänsyn till kommunens befolkningsstorlek och antal asylsökande som bor i kommunen.

Vid tidigare flyktingmottagande med stort antal skyddssökande har vissa kommuner blivit oproportionerligt hårt belastade, då systemet inte tagit hänsyn till exempel förutsättningar på arbetsmarknaden eller antal asylsökande som redan finns i kommunen.

Lagen gäller alla kommuner i Sverige från och med 1 juli 2022. Anvisningarna kommer att succesivt inkomma till kommunerna under hösten/vintern och kanske även under nästa år. Kommunen har alltså inte tagit över ansvaret för alla ukrainska flyktingars boende ännu utan väntar på mer information. 

Du som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som idag bor i något av Migrationsverkets boenden berörs. Det gäller bara dig som har fått uppehållstillstånd och som har fått Migrationsverkets hjälp med boende.

I de kommuner där det bor fler personer än vad kommunen har fått uppdrag att ordna boende åt kommer Migrationsverket att arbeta för att dessa grupper få stanna i kommunen i första hand:

  • ensamkommande barn som har fyllt 18 år (och eventuella anhöriga).
  • familjer med barn i skolåldern
  • familjer där en vuxen arbetar i området

Ja, ni kan behöva flytta, men Migrationsverket arbetar för att dessa familjer ska få stanna i kommunen i första hand. Behöver familjen flytta så prioriterar Migrationsverket att försöka låta familjer med barn i skolåldern flytta när barnen är lediga från skolan. Det innebär att familjer med skolbarn kan behöva flytta innan skolan börjar i augusti. Familjer med barn som inte är i skolåldern och personer utan barn kan få vänta med att flytta till efter sommaren.

Kommunen har i uppdrag att ordna bostäder åt personer som anvisas från Migrationsverket. Kommunen har en månad på sig att ordna en bostad och ska sedan ansvara för driften av boendet

Nej, det är inte säkert att alla får ett eget boende. Migrationsverket godkänner boenden som har gemensamma utrymmen såsom kök, badrum/toalett.

Det är oklart än så länge och inget är bestämt.

Det är oklart än så länge och inget är bestämt.

Under asylprocessen ska Migrationsver­ket erbjuda flyktingen boende. Många hittar också själva någonstans att bo, vilket ofta blir hos släktingar eller vänner. I Strängnäs har Migrationsverket upphandlat Mälarblick som boende.

Den 1 juli började en ny lag att gälla som innebär att kommunerna ska ta över ansvaret för att ordna boende åt flyktingar från Ukraina. Den nya lagen ska skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet. Kommunerna ska få flyktingar anvisade. Detta sker succesivt, kommunerna behöver inte få alla anvisningar på en gång utan kan få anvisningar även under hösten och vintern.

Ensamkommande barn och ungdomar, som kommunen tar emot enligt avtalet med Migrationsverket, bor i HVB-hem, stödboende eller familjehem som kommunen ordnar.

Kommunen är också skyldig att ordna boende till den som fått uppehållstillstånd och blir anvisad till kommunen.

Andra måste ordna sitt boende på egen hand och är då hänvisade till den vanliga bostadsmarknaden, precis som alla andra.

Entreprenören ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet. Migrationsverket ansvarar för asylutredning och dagersättning för de som bor på anläggningen.

Barn och unga

Ja. Alla barn har rätt till skolgång. Det gäller både de som har fått uppehålls­tillstånd och asylsökande barn. Yngre barn erbjuds så snart som möjligt plats i förskola. Barn som fyller sex år kan börja i förskoleklass. Kommunen har ansvar för att erbjuda förskola och skolundervisning för asylsökande barn.


Familjerna kan kontakta Språkcentrum för att få hjälp med skola och barnomsorg. Innan familjen kan göra en skolansökan ska eleven genomgå en kartläggning.
Kontaktuppgifter till Språkcentrum:
sprakcentrum@strangnas.se,  telefon: 0152-291 00

Ensamkommande är barn och unga upp till 21 år som anländer till Sverige utan medföljande vårdnadshavare. Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta emot ensamkomman­de barn. Barnen är i alla åldrar. Eftersom barnen är omyndiga tilldelas de en god man. Om barnet får uppehållstillstånd innan 18 års ålder, får barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare. Vill du ta hand om ett ensamkommande barn behöver du ansöka om att bli familjehem.

Kommunen har ansvar att erbjuda barnen från Ukraina skolgång. Kommunen alltid det yttersta ansvaret för att enskilda får stöd och den hjälp de behöver. Ser kommunen att barn far illa eller bor i dåliga förhållanden är vi alltid skyldiga att meddela rätt personer oavsett om det är svenska barn eller barn inom massflyktingsdirektivet.

Arbete och försörjning

Det första familjen behöver göra är att registrera sig hos Migrationsverket. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Kommunen har ansvar för att erbjuda nyanlända barn förskola och skolundervisning. Kontakta kommunens Språkcentrum för individuell bedömning och kartläggning. Läs mer på sidan Språkcentrum eller mejla till sprakcentrum@strangnas.se

Vill du anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? Läs vad som gäller hos Arbetsförmedlingen: Att anställa en person från Ukraina.

Här hittar du information på ukrainska om vad som gäller när du ska söka jobb i Sverige: Arbetsförmedlingen Att söka jobb i Sverige

Asylsökande ska i första hand försörja sig själva genom egna besparingar. Saknas pengar kan man ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Ersättningen för en vuxen varierar mel­lan 24 och 71 kronor per dag beroende på om man bor i ett asylboende där mat ingår eller inte. Dessa pengar ska även räcka till inköp av till exempel kläder, medicin och hygienartiklar.

Nyanlända som är i etablering och följer sitt program på heltid får ersättning från Försäkringskassan. Utöver detta kan man få ersättning för delar av sin bostadskostnad samt tillägg om man har barn.

När man har blivit beviljad uppehållstillstånd blir man kallad till Arbetsförmedlingen. Här erbjuds man ett etableringsprogram. Programmet grundar sig på tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Syftet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och kunna försörja sig.

Kommunens roll i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering och undervisning i svenska för invandrare. Kommunen ansvarar också för insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

I dagsläget ger EU:s massflyktingsdirektiv inte rätt till vuxenutbildning. Kommunen följer skollagen och vuxenutbildningsförordningen. Ändras direktiven från regering och riksdag följer kommunen detta.

Läs mer här Rätt till sfi - Skolverket

Ja. Regionen Sörmland ansvarar för den allmänna hälso- och sjukvården.

Kostnaderna för nyanlända finansieras via statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­nader för exempelvis utbildning i svenska för invandrare (SFI) och merkostnader för skola och barnomsorg.

För de asylsökande står Migrationsver­ket för kostnaderna. För flyktingar med uppehållstillstånd har kommunerna ansvar, men får ersättning i form av olika statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­nader för exempelvis utbildning i svenska för invandrare (SFI) och merkostnader för skola och barnomsorg.

Engagemang

Den som vill skänka kläder och saker till ukrainska flyktingar hänvisas till lokala second hand-butiker som exempelvis 12 korgar eller Röda korsets Kupan. Där sorterar och organiserar volontärer materialet och förmedlar det vidare till flyktingarna. Läs mer i nyheten Så kan du hjälpa flyktingar från Ukraina.

Kommunen kan inte samordna hjälpinsatser eller att samla in till exempel kläder och leksaker. Privatpersoner som vill hjälpa till hänvisas till lokala hjälp- och frivilligorganisationer.

Kommunen har inte möjlighet att samordna eller förmedla bostäder som erbjuds av privatpersoner. Det har varit Migrationsverket som har ansvarat för att ordna boende för flyktingar som inte kan ordna det på egen hand. Efter den 1 juli 2022 ska flyktingar anvisas till kommunen som då tar över ansvaret för att ordna boende. Anvisningarna kommer att succesivt inkomma till kommunen under hösten/vintern och kanske även under nästa år. Kommunen har alltså inte tagit över ansvaret för alla ukrainska flyktingars boende ännu utan väntar på mer information.

Det kommer inte att utgå någon ersättning från kommunen eller Migrationsverket i de fall som privatpersoner öppnar upp sitt hem och tar emot flyktingar.

Kommunen har inte möjlighet att samordna alla privata initiativ och därför uppmanar vi de privatpersoner som vill engagera att i första hand engagera sig i någon lokal förening eller frivilligorganisation.

Stöd vid oro

Känner du dig orolig? Det finns flera sätt att minska din oro och det finns flera organisationer dit du kan vända dig om du behöver någon att prata med. På krisinformation.se finns det information om var du kan vända dig.
Läs mer på sidan Stöd vid oro

Vuxen pratar med barn

Så pratar du med barn

Vi har samlat information om hur du kan stötta barn och unga i din närhet.

För dig som är ung

Du som är ung, eller har kontakt med ungdomar, får gärna ta del av och tipsa vidare om vår sida för unga i Strängnäs kommun. Där hittar du bland annat information om våra fritidsgårdar och ungdomscoacher, som erbjuder dig samtalsstöd och att hänga med på aktiviteter för att tänka på annat.

Källkritik

Mycket information sprids i media och sociala medier. Det är viktigt att vara källkritisk, det vill säga att värdera information som sprids. Är avsändaren till informationen trovärdig? Avstå från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på krisinformation.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022