Larslunda sport- och fritidscenter

Larslunda ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter med plats för många olika aktiviteter för kommunens alla invånare. Att bygga ny simhall och sporthall är ett stort projekt. Här kan du följa arbetet.

Exempelbilder från Wegroup. Simhall Larslunda

Exempelbilder från Wegroup på ny simhall. Larslunda.

Bygget med ny simhall vid Larslunda startade 2023, och 2025 ska både simhall och sporthall vara klara att användas. Området har bra infrastruktur med goda förutsättningar för kollektivtrafik och finns nära centrala Strängnäs.

Simhall och idrottshallar

Idag finns träningsplaner för fotboll, en konstgräsplan och en hall för gymnastikträning, padelhall med utomhusbanor och Friskis och Svettis i området.

Illustrationsbild Sporthall Larslunda

Exempelbild från Wegroup på ny sporthall. Larslunda

Detta händer just nu

 • Gjutningen av källarvåningen för den nya simhallen är klar och nu pågår arbetet med entréplan.
 • Bygget av infrastrukturen i område med vägar och vatten pågår. Detta påverkar befintliga verksamheter genom att parkeringar tillfälligt kan behöva flyttas och vissa områden kan stängas av. Följ skyltar i området.
 • Kommunen har fått startbesked för bygget av sporthallen. Arbetet började under mars.

Bakom grindarna!

En filmserie där vi får följa med bakom grindarna på Larslundaområdet där man för fullt bygger en ny simhall och en ny sporthall.

I det första avsnittet träffar vi byggprojektledaren Erik Granbeck som visar oss runt och berättar. Klicka på bilden

Larslunda sporthall interiört

Nu börjar sporthallen byggas

Sporthallen vid Larslunda börjar byggas i mars. Tjuvkika här på hur det är tänkt att den ska se ut invändigt.

Följ arbetet med simhallen

Vanliga frågor och svar

Tre bassänger och småbarnspool

Den ny simhallen får tre bassänger och en småbarnspool. 25-metersbassängen kan ha antingen åtta tävlingsbanor eller tio träningsbanor. Det kommer att finnas plats för cirka 200 åskådare.

Bilder och ritningar från nya simhallen

Här kan du ta del av exempelbilder på hur den nya simhallen kommer att se ut.

Simhallens entré från norr

Skisser från We Group i samband med upphandling av Larslunda simhall.

Undervisningsbassängen

Undervisningsbassängen.

Småbarnspoolen

Småbarnspool med liten rutschkana och vattenlek.

Rehabbassängen

Rehabbassängen.

Receptionen

Foajé och reception.

Ritning över hur simhallen är planerad

Ritning över hur simhallen är planerad.

Kommunen äger inte fastigheten som inrymmer Thomasbadet eller Thomashallen, vilket gör att kommunen inte kan besluta om hur en eventuell ombyggnad skulle kunna se ut.

År 2018 beställde kommunen en förstudie om badhus där frågan var om vi skulle renovera eller bygga nytt. Av förstudien framgår att det skulle bli väldigt dyrt att renovera Thomasbadet. Det skulle också vara svårt och kostsamt att göra tillgänglighetsanspassningar.

Teknik- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen tog inriktningsbeslut 2020 om att bygga Larslunda idrottsplats istället för att rusta upp.

Från början beräknades simhallen kosta cirka 180 miljoner men nu beräknas den kosta cirka 255 miljoner. Planerna har förändrats. Kommunen bygger ytterligare en bassäng och motionsbassängen blir större än i de ursprungliga planerna. Priserna har gått upp sedan den tidigare kalkylen, vilket också påverkar budgeten.

Idrottshallen med matcharena och träningshall är även det en utökning jämfört med ursprungsplanen. Sporthallen beräknas kosta cirka 135 miljoner.

Skriv tabellbeskrivning här

Uppdrag

Företag

Bärande konstruktionInfracon
Markarbete, vatten och avloppMälardalens spår och anläggning AB

Pålning

Mälardalens spår och anläggning AB

Tak och väggar

Hagmans tak

Yttervägg och fasad

Byggnadsfirma G Insulanders AB

Murning och putsning

Byggnadsfirma G Insulanders AB

Fönster och dörrpartier

Prosero Doorway AB

Snickeri och bygg

Byggnadsfirma G Insulanders AB

El

Assemblin

Ventilation

Inneväder

Vattenrening

Vatech


På teknik- och servicekontoret i kommunen finns en projektledare som har ett övergripande ansvar för att leda och samordna alla delar i hela Larslundaområdet. Där ingår simhall, sporthall, vägar och parkeringar. Projektledaren besöker området flera gånger i veckan. Projektledaren håller koll på ekonomin och har regelbundna möten med byggledaren för simhallen We Group och för sporthallen Insulanders.

Byggnationen av simhallen kommer att genomföras av många olika entreprenörer. Detta beslutades av teknik- och fritidsnämnden för att ge det lokala näringslivet större chans att delta i bygget. De över 30 delupphandlingarna pågår löpande under 2023-2025.

We Group är byggledare för simhallen. Eftersom simhallen byggs av så många olika delentreprenader krävs det en byggledare som håller ihop hela bygget. Byggledaren håller ihop alla tilldelade entreprenader och all planering i projektet.

Insulanders är generalentreprenör för sporthallen.

Två fullstora hallar som delas av med en ridåvägg. Läktare för cirka 1000 personer i A-hallen och för cirka 150 personer i B-hallen.

Utrymme för cafe med bord och stolar. Loungedel. 8 olika omklädningsrum. Möteslokaler. Möjligheter för kanslidel för föreningar.

Ritningarna nedan är preliminära och kan komma att ändras.

Ritning våning 1 ny sporthall
Ritning våning 2 ny sporthall

Byggnadsfirma G Insulander AB vann upphandlingen och är generalentreprenör för hela sporthallen.

Upphandlingsperioden var cirka 6 veckor i oktober-november 2023. Startbesked för sporthallen beviljades 27 februari 2024.

Utanför simhall och sporthall kommer det finnas ett slags torg möjligheter för andra aktiviteter och event. Det ska finnas promenadstråk och andra ytor för spel och lek med mera, något för alla åldrar. Stor del av det som görs i och omkring området har tagits fram i samverkan med kommunens olika berörda föreningar.

Gång och cykelvägar kommer finnas så att människor kan ta sig genom området från olika håll.

Parkeringsplatser kommer finnas både på simhallssidan (Vid Fårhusvägen) och mot golfbanan.

Det går redan nu lokalbussar förbi området. När hallarna har invigts kommer ytterligare en busslinje att öppnas som stannar vid Larslunda.

Byggnaderna ska vara klara i juni 2025 men invigningen beräknas vara efter sommaren 2025.

Bakgrund och tidsplan

Här kan du ta del av bakgrund och tidsplan för att följa utvecklingen av Larslunda sport- och fritidscenter.

2020

 • En förstudie genomfördes.

2021

 • Den 24 januari tog kommunstyrelsen beslut om att sim- och idrottshall ska byggas i Larslunda.
 • Projektering och förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram. Intresseföreningar bjöds in till dialog.
 • Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Larslunda.

2022

 • Detaljplan på samråd. Samrådsperioden var under januari-februari.
 • Arkeologisk slutundersökning under våren och sommaren.
 • En ny detaljplan för området fick laga kraft i december.
 • Upphandlingar av byggföretag för simhall sker under sommaren och hösten.

2023

 • Byggstart för simhallen i februari.
 • Upphandling och byggstart för sporthall är planerad till 2024.
 • Utbyggnad av infrastruktur som till exempel vatten, avlopp och vägar startade våren 2023 och pågår också under 2024.

2024

 • Byggstart för nya sporthallen i mars.

2025

 • Simhall och idrottshall beräknas färdigbyggda våren 2025. Invigning troligen efter sommaren 2025.

Miljö och hållbarhet

Utvecklingen av Larslunda utgår från Strängnäs kommuns miljöstrategi. All kommunal planering ska ske klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläpp av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024