NKI-resultat

Nöjd-kund-index (NKI) är ett sammanfattande mått på den totala nöjdheten av kommunens myndighetsservice.

NKI-resultat för 2021-års myndighetsservice

Strängnäs kommuns myndighetsservice till företagare får det sammanvägda resultatet 80 av 100. Det är en ökning från år 2020 som var 79 av 100.

Totalt har 228 företagare svarat på vår undersökning vilket motsvarar 48 procent av de tillfrågade. Företagare som har haft ett beslutsärende under året har fått svara på enkätfrågor om hur de upplevt servicen inom olika områden. Upphandling är ny sedan två år. Föregående år visas inom parentes.

Resultat per område

Miljö-och hälsoskydd 86 (87)
Brandskydd 84 (80)
Markupplåtelse 82 (82)
Bygglov 80 (75)
Livsmedel 79 (75)
Serveringstillstånd 62 (74)
Upphandling 66

Gradering 0-100

80 eller högre: mycket högt
70 till 80: högt
62 till 69: godkänt
50 till 61: lågt
50 eller lägre: mycket lågt

Mer information

Här kan du läsa mer om hela undersökningen. , 1 MB.

Här hittar du mer information om våra näringslivsundersökningar.

 

Det är sex olika kvalitetsområden som det ställs frågor om och svaren viktas och mäts. Det är grunden till poängsättningen mellan 0-100 och ju högre poängsiffra desto bättre service. I tabellen ser du alla områden och deras betyg och i den undre tabellen ser du betyg på kvalitetsområdena.

Sammanställning av betygen för varje myndighetsområde, föregående års resultat i parentes

Myndighetsområde

Betyg

Miljö- och hälsoskydd

86 (87)

Markupplåtelse

82 (82)

Brandskydd

84 (80)

Bygglov

80 (75)

Livsmedel

79 (75)

Serveringstillstånd

62 (74)

Upphandling

66

I undersökningen mäts sex olika kvalitetsområden och betygssätts.

Betyg för varje kvalitetsområde

Kvalitetsområde

Betyg

Bemötande

85

Kompetens

80

Tillgänglighet

78

Rättssäkerhet

78

Effektivitet

78

Information

77

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2022