Krisstöd

Krisstöd är en del av Strängnäs kommuns krisorganisation.

Strängnäs kommun arbetar aktivt för att invånare ska få stöd vid kriser utifrån psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser (POSOM) genom samordningsinsatser. Det innebär att de drabbade ska få stöd av anhöriga, skolpersonal, arbetsgivare eller frivilliga organisationer och vårdinrättningar när den ordinarie stödverksamheten inte räcker till vid en större kris.

Krisstöd aktiveras av Strängnäs kommun enligt beslutande rutiner i kommunens krishanteringsplan och/eller i annat kommunövergripande beslut om beredskap.

Beslut om att aktivera och avveckla krisstöd tas av tjänsteman i beredskap (TIB).

Behöver du stöd eller hjälp?

Socialtjänsten dagtid

0152-291 00

Socialjour

112

Svenska kyrkan dagtid

0152-245 00

Jourhavande präst

112

Vårdcentralen Strängnäs

0152-260 85

Psykiatriska mottagningen

0152-261 19

Vårdcentralen Mariefred

0159-290 13

Mälarsjukhuset Eskilstuna

016-10 30 00

Polisen Strängnäs

114 14

Röda korsets telefonjour

0771-90 08 00

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2019