Krisstöd

När det uppstår kriser i Strängnäs kommun erbjuder vi stöd till de som drabbas. Stödet handlar om både psykologiskt stöd och om praktiska saker som kläder, mat och tak över huvudet.

Stödet gäller de som är direkt drabbade, deras närstående och även de som är indirekt drabbade. Detta gäller oavsett om de är boende i kommunen eller inte.

Vid behov av krisstöd kontakta kommunens växel 0152-291 00.

Utanför kontorstid kan du kontakta larmnummer 112, där du meddelar ditt ärende.

Vilka är stödpersoner?

Stödpersonerna kommer främst från socialkontoret och Svenska kyrkan, men det kan även vara kuratorer från skolorna med flera. Stödpersonerna kallas in när den ordinarie stödverksamheten inte räcker till vid en större kris.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022