Kvinnojour och mansjour

Misshandel, psykiskt våld, våldtäkt och andra sexuella övergrepp är några exempel på våldsbrott som kan drabba kvinnor och män. Ofta sker det i nära relationer.

Kvinnojour

I en akut situation kan du som våldsutsatt kvinna och dina barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att fly från våld och hot. Kvinnor och tjejer kan kontakta kvinnojouren Måna, som har möjlighet att ta emot kvinnor och eventuella barn för skyddat boende under en kortare tid. Verksamheten bedrivs med en anställd som finns på kontoret måndag till fredag. Övriga tider finns en aktiv telefonjour.

Kvinnojouren Måna

E-post: info@kvinnojourenmana.se
Telefon: 0152-143 93
Bemannat måndag – fredag klockan 8.00-16.30.
Telefonjour måndag – söndag klockan 8.00-21.00.

Vid akut risk för liv och hälsa, ring 112.

Mansjour

I Strängnäs finns ingen mansjour. Är du man och behöver hjälp kan du kontakta mansmottagningen i Eskilstuna, telefon 016-710 54 53.

STOPP

STOPP är en samverkan mellan Polismyndigheten i Södermanlands län, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Landstinget Sörmland samt socialtjänsten i Eskilstuna och Strängnäs. STOPP erbjuder hjälp och stöd till kvinnor och män.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Specialutbildad personal svarar på alla sorters frågor om kvinnofrid. Vi har tillgång till tolkar på olika språk. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen

Barnens hjälptelefon

Barn och ungdomar som växer upp i familjer där våld förekommer har en svår situation och har rätt till hjälp och stöd. Som barn eller ungdom kan du också kontakta BRIS på telefon 116 111, eller Rädda Barnen på telefon 08-698 90 00 eller 08-698 90 19.

Barnahus

Barnahus i Eskilstuna är en verksamhet för samverkan mellan olika myndigheter. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation, sexualbrott eller andra allvarliga brott.

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Därefter kallar samordnarna på Barnahus till samråd med socialsekreterare, polis, åklagare, representant från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan.

Övrigt

Brottsofferjouren telefon: 0152-176 00.
Alla berörda kan också kontakta Svenska Kyrkans diakoner.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Mottagningsenheten

  Telefon:

  0152-299 95

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 8.30-9.30
  Mellan klockan 9.30-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Omsorg och hjälp