Anhörigutbildning psykisk ohälsa

Kommunens anhörigstöd tillsammans med psykiatriska mottagningen bjuder in till en utbildning för dig som är anhörig till någon som drabbats av psykisk ohälsa.

Utbildningen syftar till att ge allmän information om psykisk ohälsa på grundläggande nivå samt vägledning och stöd till dig som anhörig.

Deltagande är kostnadsfritt. Fika serveras till självkostnadspris(kontant betalning).                   

Anhörigutbildning

Anhörigutbildning psykisk ohälsa startar igen digitalt när tillräckligt många anmälningar är inkomna.

För mer information kontakta Anhörigcentrum, Carola Nordebrink 0152-29558
e-post: anhorigcentrum@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021