Anhörigutbildning psykisk ohälsa

Kommunens anhörigstöd tillsammans med psykiatriska mottagningen bjuder in till en utbildning för dig som är anhörig till någon som drabbats av psykisk ohälsa.

Utbildningen syftar till att ge allmän information om psykisk ohälsa på grundläggande nivå samt vägledning och stöd till dig som anhörig.

Deltagande är kostnadsfritt. Fika serveras till självkostnadspris(kontant betalning).                   

Anhörigutbildning inställd

Till följd av det rådande samhällsläget med covid-19 är vårens Anhörigutbildning psykisk ohälsa inställd tillsvidare.

För mer information kontakta Anhörigcentrum, Ann-Sofie Carlsson 0152-297 05 eller Carola Nordebrink 0152-295 58.
E-post: anhorigcentrum@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020
Omsorg och hjälp