Stöd vid funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

När en närstående drabbas av funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa förändras livet för den sjuke, men även för dig som anhörig. Anhörigstödet i Strängnäs kommun finns för dig som är anhörig. Vi arbetar alltid utifrån dina behov och önskningar.

Du kan få hjälp med mer kunskap och förståelse om funktionsnedsättning, långvariga sjukdomar och psykisk ohälsa och möjlighet att samtala kring dina egna reaktioner och tankar som anhörig.

Stöd till dig som anhörig

Kommunens anhörigstöd erbjuder:

  • Individuella samtal med råd och stöd
  • Samtalsgrupper.
  • Föreläsningar och utbildningar om funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa.
  • Gruppverksamheten Lugna rummet för barn till närstående med missbruksproblematik och psykisk ohälsa

Aktiviteter och program

Läs mer om våra aktiviteter på sidan Anhöriga.
Följ oss också gärna på Facebook.

Föreningar och organisationer

Här finns ett urval av föreningar som kan vara intressanta för dig som är anhörig till en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021