Bostad med särskild service

Alla människor behöver ett hem där man kan känna sig trygg. Det betyder mycket att ha ett boende som man kan kalla sitt eget.

Gruppbostad eller serviceboende

När behovet av tillsyn och trygghet inte kan tillgodoses med stöd i den egna bostaden, kan det vara aktuellt med stöd i ett annat boende.

Bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) består av gruppbostäder och servicebostäder.

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. På gruppbostaden har du en egen lägenhet och får stöd av personal utifrån dina behov. En gruppbostad består av 4-6 lägenheter som ligger i samma byggnad. I gruppbostaden finns det gemensamma utrymmen för social samvaro och aktiviteter samt närhet till personal

Behöver du lite mindre stöd kan en servicebostad passa dig. En servicebostad består av cirka 7-15 lägenheter som ligger i ett trapphus eller i ett bostadsområde. Du har en egen lägenhet och får stöd av personal utifrån dina behov. I trapphuset eller bostadsområdet finns personallägenhet och gemensamhetslägenhet för social samvaro samt aktiviteter.

Brunnsvägen 41

Gruppboende Brunnsvägen 41

Antal lägenheter: 6

Driftform: Kommunal

Finningevägen 36

Gruppboende Finningevägen 36

Antal lägenheter: 6

Driftform: Kommunal

Finningevägen

Gruppboende Finningevägen 56

Antal lägenheter: 6

Driftform: Kommunal

Källgatan 1

Gruppboende Källgatan 1

Antal lägenheter: 7

Driftform: Kommunal

Gruppboende Källgatan 9

Antal lägenheter: 5

Driftform: Kommunal

Oxhagsvägen

Gruppboende Oxhagsvägen

Antal lägenheter: 6

Driftform: Kommunal

Gruppboende Präntaren

Antal lägenheter: 4

Driftform: Kommunal

Sjöviken

Gruppboende Sjöviken

Antal lägenheter: 5

Driftform: Kommunal

Brunnsvägen

Serviceboende Brunnsvägen 41 A

Antal lägenheter: 7

Driftform: Kommunal

Oxhagsvägen

Serviceboende Oxhagsvägen

Antal lägenheter: 18

Driftform: Kommunal

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2022