Gruppboende Finningevägen 56

Gruppboende Finningevägen 56

Gruppboendet Finningevägen 56 består av sex lägenheter.

Gruppboendet utgörs av ett fristående hus. Boendet består av sex lägenheter samt en gemensam lägenhet för social samvaro. Det finns tillgång till tvättstuga.

I boendet får du stöd utifrån dina individuella behov. Det kan till exempel vara att planera vardagen, sköta hemmet, kultur- och fritidsaktiviteter samt sociala kontakter.

Personal

Personalen utbildas bland annat i ett pedagogiskt arbetssätt, för att kunna stödja dig till ett självständigt och aktivt liv utifrån dina önskemål. Du kommer att få en kontaktpersonal, som har ett särskilt ansvar att tillsammans med dig utforma din vardag. Du och din kontaktpersonal gör tillsammans en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur stödet ska utföras.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2024