Gruppboende Källgatan 1

Gruppboende Källgatan 1

Gruppboendet Källgatan 1 i centrala Strängnäs består av sju lägenheter.

Gruppboendet är beläget i centrala Strängnäs, med närhet till stadskärnan. Boendet ligger i ett hyreshus på markplan och består sju lägenheter, varav två lägenheter utgörs av ett serviceboende. I boendet finns även en gemensam lägenhet för social samvaro. I boendet finns även tvättstuga.

I boendet får du stöd utifrån dina individuella behov, till exempel med att planera vardagen, sköta hemmet, kultur- och fritidsaktiviteter samt sociala kontakter

Personal

Personalen utbildas bland annat i ett pedagogiskt arbetssätt, för att kunna stödja dig till ett självständigt och aktivt liv utifrån dina önskemål. Du kommer att få en kontaktpersonal, som har ett särskilt ansvar att tillsammans med dig utforma din vardag. Du och din kontaktpersonal gör tillsammans en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur stödet ska utföras.

Kontakt

Omsorg och hjälp