Gruppboende Sjöviken

Gruppboende Sjöviken

På Kung Göstas väg 18 i centrala Strängnäs, ligger Sjövikens gruppboende. Gruppboendet består av fem lägenheter.

Gruppboendet är beläget i centrala Strängnäs i närheten av Visholmen, med utsikt över Mälaren och närhet till centrum. Boendet består av fem lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme för social samvaro. I boendet finns även tvättstuga

I boendet får du stöd utifrån dina individuella behov. Det kan till exempel vara att planera vardagen, sköta hemmet, kultur- och fritidsaktiviteter samt sociala kontakter.

Personal

Personalen utbildas i att ha ett pedagogiskt arbetssätt, för att kunna stödja dig till ett självständigt och aktivt liv utifrån dina önskemål. Du kommer att få en kontaktpersonal, som har ett särskilt ansvar att tillsammans med dig utforma din vardag. Du och din kontaktpersonal gör tillsammans en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur stödet ska utföras.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2022