Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs i stället för bouppteckning om tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnader och vissa andra godtagbara kostnader.

I Strängnäs kommun erbjuds tjänsten att göra en dödsboanmälan genom socialtjänsten. Kontakta ansvarig handläggare för dödsboanmälan om du vill ha mer information.

Vid en dödsboanmälan ska boet alltid lämnas helt orört till dess att socialtjänsten tagit del av vad det innehåller.

Begravningskostnader är en prioriterad kostnad. Tänk på att inte betala några räkningar och stoppa eventuella autogiro för att skydda de tillgångar som finns i boet. Om det blir aktuellt med bistånd till begravningskostnad är den högsta kostnaden som kan godtas för begravningen ett halvt basbelopp. Dödsboets egen tillgång ska i första hand gå till begravningen. Det som fattas betalas av kommunen, dock högst upp till det halva basbeloppet. Eventuellt överstigande kostnad betalas av beställaren av begravningen.

 Saker att göra förutom att beställa begravning :

  • Säga upp lägenhet om inte make/maka eller sambo skall överta
    både den och betalningsansvaret.
  • Säg upp elavtal (se till att el finns tills att lägenheten är avvecklad), tidningar, telefon med mera.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2022