Misstanke om barn som far illa

Socialkontoret har det yttersta ansvaret för att barn (upp till 18 år) får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns.

Vid akut fara, kontakta polisen på 112.

Misstänker du att ett barn far illa?

Om du vill göra en orosanmälan kan du göra det muntligt eller helst skriftligt till Socialkontoret, mottagningssektionen. Kontakta mottagningsenheten på telefon 0152-299 95. På helger och efter kontorstid kontaktar du socialjouren på telefon 112.

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns.

Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialkontoret för att diskutera din oro.

Anonym anmälan

Som privatperson har du rätt att göra en anonym anmälan, kontakta då mottagningsenheten under telefontiden.
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.30
Mellan klockan 9.30-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som rör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret, har anmälningsskyldighet enligt lag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2019
Omsorg och hjälp