Misstanke om barn som far illa

Här hittar du information om hur du ska agera om du misstänker att barn far illa.

Misstänker du att ett barn far illa?

Kontakta socialkontoret för att diskutera din oro. Det kan handla om att barnet uppvisar oro, ledsamhet, ofta har svåra mardrömmar, ångest eller på något sätt uttrycker otrygghet. Det kan handla om att du hör skrik, gråt eller dunsar från lägenheten intill. Det kan handla om ensamma barn som rör sig själva i kvarteret där du bor under tider då barn borde vara hemma. Du behöver inte veta hur det är utan endast uppleva oro.

En orosanmälan kan du göra muntligt eller helst skriftligt till socialkontorets mottagningsenhet, kontakta då kontaktcenter under telefontiden, måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 telefon 0152-291 00.

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan även vända sig till mottagningsenheten för att få information om vilken hjälp som finns.

Fråga hur det är hemma och berätta var du bor eller hur de kan nå dig så att barnet har en väg ut om något skulle hända.

Du kan gå och knacka på hos den granne där du upplever oro. Berätta vad som gör dig orolig och fråga hur allt är. 

Barn som tillbringar mycket tid på nätet riskerar en ökad risk att utsättas. Påminn barnen att om någon, barn som vuxen, ber om att få se avklädda bilder eller filmer eller på något sätt använder sig av hot eller bekräftelse för att få barnet att göra som hen vill – då ska barnet omedelbart säga till en vuxen! Påminn om att det aldrig någonsin är barnets fel oavsett vad som händer och att du aldrig kommer döma barnet.

Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112!

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 eller till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 (om du har oro för vuxen eller barn). Du kan även kontakta socialkontorets samordnare mot våld i nära relation Daniel Eriksson på telefon 0152-296 38.

Anonym anmälan

Som privatperson har du rätt att göra en anonym anmälan, kontakta då kontaktcenter under telefontiden, måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 telefon 0152-291 00.

Skyldighet att anmäla
Personer som arbetar i verksamheter som rör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret, har anmälningsskyldighet enligt lag.

Socialjour efter kontorstid

Den länsgemensamma socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av socialkontoret inte är tillgängliga.

Länsjouren Södermanland är en länsgemensam socialjour som finns för kommunerna: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm Oxelösund, Strängnäs och Vingåker.

Verksamheten hanterar akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästkommande vardag då ordinarie verksamheter inom socialtjänsten finns på plats. Länsjouren prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation.

Länsjouren finns i tjänst vardagar klockan 17.00-00.00  och helger klockan 14.00-00.00.
Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Kontakt

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-29100

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
  Observera att om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter till dig.
  Fax 010-1509864

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2023