Stöd till barn och ungdomar

Vänner promenerar tillsammans

Socialtjänsten har som uppgift att arbeta för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver. Vi inom kommunen ska ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Barn och unga som mår dåligt

Alla människor mår dåligt ibland. Det kan finnas många anledningar till att man mår dåligt, men det finns hjälp att få. Ibland kan man behöva någon att prata med eller få stöd i någon annan form för att kunna må bättre.

Vilket stöd kan kommunen ge?

På socialtjänstens mottagning kan du prata med en socialsekreterare som är van vid att prata med barn och ungdomar. Socialsekreteraren kan berätta för dig vilken typ av stöd och hjälp som du kan få.

Koll på soc

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har på uppdrag av regeringen, utvecklat en nationell webbplats, koll på soc, med anpassad information till dig som är barn eller ung med information om socialtjänsten och vad socialtjänsten ska erbjuda dig som är i behov av stöd och skydd

Lugna rummet är till för dig som är barn eller ungdom mellan 7-15 år som lever nära någon som har psykisk ohälsa och/eller problem med missbruk.

För mer information kontakta anhörigkonsulent på telefon 0152-297 05

Till Ungdomsmottagningen  är du välkommen från den dag du fyller 13 år till och med den dag du fyller 23 år. Här kan du få hjälp med provtagning av sexuellt överförbara infektioner och preventivmedel. Du kan också komma hit om du har frågor kring kroppen, sexualitet och samlevnad.

Alla ungdomar som varit utsatta för brott får ett brev där de erbjuds samtalsstöd hos socialtjänsten. Om brottsoffer och gärningspersonen önskar träffas för medling så kan det ordnas.

För mer information kontakta Ina Molander 0152-292 14

Beroendecentrum Ung vänder sig till dig som är upp till 18 år och som har börjat med droger eller har ett drogmissbruk. Hos oss kan du ansöka om insatser som rör ditt missbruk.

Du som har många kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller skolans elevhälsa, kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Ungdomsmottagningen

  Besöksadress:

  Källgatan 1

  645 31 Strängnäs

  Portkod: 4679

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-29100

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
  Observera att om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter till dig.

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren finns tillgänglig efter kontorstid

  och handhar akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  Kvällar och helger prioriteras barnärenden och våld i nära relation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2021