Stöd till barn och ungdomar

Vänner promenerar tillsammans

På den här sidan finns information om var du som vårdnadshavare, barn eller ungdom kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

Barn och unga som mår dåligt

Alla människor mår dåligt ibland. Det kan finnas många anledningar till att man mår dåligt, men det finns hjälp att få. Ibland kan man behöva någon att prata med eller få stöd i någon annan form för att kunna må bättre.

För dig som är ung och mår dåligt eller är orolig har vi samlat information om vem du kan prata med och hur du kan få hjälp på en egen sida här på vår webbplats.

Vilket stöd kan du få av kommunen?

Socialtjänsten arbetar för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver. Strängnäs kommun erbjuder olika typer av insatser och stöd beroende på behov.

Stöd vid missbruk av alkohol eller droger

Beroendecentrum Ung arbetar förebyggande och behandlande med ungdomar mellan 12 och 18 år som har problem med beroende och kriminalitet. Här kan du få rådgivning, behandling och stöd.

Stöd vid svårigheter i skolan

Skolsociala stödteamet erbjuder stöd till familjer med barn som:

 • känner oro i skolan
 • har svårigheter i kontakten med kompisar och vid raster
 • behöver stöd i kontakten med skolan

Vi bjuder in vårdnadshavare och barnet att delta i samtalen tillsammans. Läs mer på sidan för Skolsociala stödteamet.

Elevhälsan

Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och även ibland speciallärare. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med eleverna genom våra elevhälsoteam, EHT.

Stöd för dig som är ung och anhörig

Lugna rummet är en mötesplats för barn och ungdomar som växer upp i en familj där någon i familjen mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk av alkohol eller andra droger. Lugna rummet träffas en gång i veckan efter skolan. Mer information hittar du på sidan för Lugna rummet.

Hjälp med samordning

Du som har många kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller skolans elevhälsa, kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Vet du inte var du ska vända dig?

På socialtjänstens mottagning kan du prata med en socialsekreterare som är van vid att prata med barn och ungdomar. Socialsekreteraren kan berätta för dig vilken typ av stöd och hjälp som du kan få och hjälpa dig att hitta rätt. Ring kommunens kontaktcenter (0152-291 00) så blir du kopplad rätt.

Så arbetar kommunen för att stötta ungdomar

Lokal barnombudsman

Den lokala barnombudsmannen i Strängnäs kommun heter Helena Edvinsson och är till för dig upp till 18 år. Barnombudsmannen arbetar för att kommunen ska följa barnkonventionen genom att:

 • se till att barn och ungdomar kommer till tals i de frågor som berör dem
 • ordna mötesplatser mellan barn och beslutsfattare
 • informera om barnkonventionen
 • möta barn och ungdomar på deras egna arenor, exempelvis elevråd och föreningar
 • delta i nätverk för barnkonventionens genomförande vara stöd till Ungdomsrådet

Ungdomsvägledare

Kommunens ungdomsvägledare ansvarar för det förebyggande och uppsökande arbetet med ungdomar i Strängnäs kommun. De ska skapa en god relation med ungdomar, ge stöd och vägleda till andra aktörer. Det gör de bland annat genom att:

 • röra sig i de miljöer där ungdomarna är
 • erbjuda medling eller stödjande samtal vid brott
 • genomföra insatser i samverkan med skola och polis

Kontakta ungdomsvägledarna på ungdomsvagledning@strangnas.se.

Team Ungdom

Precis som ungdomsvägledarna arbetar fritidsfältarna på Team Ungdom uppsökande och rör sig i de miljöer där ungdomarna är. Deras uppdrag är att skapa trygghet på de platser unga rör sig i kommunen genom att bygga relationer och göra aktiviteter tillsammans med ungdomarna.

SSPF – kommunen och polisen i samverkan om kriminalitet och droger

SSPF som står för skola, socialtjänst, polis och fritid, är en form för samverkan mellan kommunen och polisen, som ger ungdomar mellan 12 och 18 år hjälp med sin problematik.

Genom att skapa samsyn mellan de olika aktörerna kan vi arbeta gemensamt för att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och andra riskbeteenden samt motverka rekrytering till kriminella strukturer eller gäng.

Kontakt: sandra.blohm@strangnas.se

Glada ungdomar håller om varandra

För dig som är ung

tips och information om de aktiviteter och det stöd som finns för dig som är ung i Strängnäs kommun.

Koll på soc

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har på uppdrag av regeringen, utvecklat en nationell webbplats, koll på soc. Där finns anpassad information till dig som är barn eller ung med information om socialtjänsten och vad socialtjänsten ska erbjuda dig som är i behov av stöd och skydd.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Ungdomsmottagningen

  Besöksadress:

  Källgatan 1

  645 31 Strängnäs

  Portkod: 4679

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  anmalan@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid:
  måndag-fredag, klockan 9-12 och 13-16.
  Du kan vara anonym, du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren är öppen efter kontorstid och tar hand om akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag. Under kvällar och helger prioriteras ärenden som rör barn samt våld i nära relation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2024