Andra webbplatser

Stöd till barn och ungdomar

Vänner promenerar tillsammans

Socialtjänsten har som uppgift att arbeta för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver. Vi inom kommunen ska ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Barn och unga som mår dåligt

Alla människor mår dåligt ibland. Det kan finnas många anledningar till att man mår dåligt, men det finns hjälp att få. Ibland kan man behöva någon att prata med eller få stöd i någon annan form för att kunna må bättre.

Vilket stöd kan kommunen ge?

På socialtjänstens mottagning kan du prata med en socialsekreterare som är van vid att prata med barn och ungdomar. Socialsekreteraren kan berätta för dig vilken typ av stöd och hjälp som du kan få.

Koll på soc

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har på uppdrag av regeringen, utvecklat en nationell webbplats, koll på soc, med anpassad information till dig som är barn eller ung med information om socialtjänsten och vad socialtjänsten ska erbjuda dig som är i behov av stöd och skydd.

Till Lugna rummet kan du komma som växer upp i en familj där någon i familjen mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk av alkohol eller andra droger.

Till Ungdomsmottagningen  är du välkommen från den dag du fyller 13 år till och med 31/12 det år du fyller 23 år. Här kan du få hjälp med provtagning av sexuellt överförbara infektioner och preventivmedel. Du kan också komma hit om du har frågor kring kroppen, sexualitet och samlevnad.

Alla ungdomar som varit utsatta för brott får ett brev där de erbjuds samtalsstöd hos socialtjänsten. Om brottsoffer och gärningspersonen önskar träffas för medling så kan det ordnas.

För mer information kontakta Anton Lindhé 0152-296 98

Beroendecentrum Ung vänder sig till dig som är upp till 18 år och som har börjat med droger eller har ett drogmissbruk. Hos oss kan du ansöka om insatser som rör ditt missbruk.

Du som har många kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller skolans elevhälsa, kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Ungdomsmottagningen

  Besöksadress:

  Källgatan 1

  645 31 Strängnäs

  Portkod: 4679

 • Mottagningsenheten

  Telefon:

  0152-299 95

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 8.30-9.30
  Mellan klockan 9.30-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

 • Socialjouren

  Telefon:

  112

  Socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av socialkontoret inte är tillgängliga, vardagar klockan 17-8 samt helg och helgdagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2019
Omsorg och hjälp