Medling

Ungdomar som är mellan 12 och 21 år som begått ett brott eller den som har drabbats av brottet kan vända sig till kommunens medlingsverksamhet.

Medlingens grundtanke är att ett möte skall äga rum mellan en ung person som begått brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker med en opartisk medlare och ger en möjlighet att tillsammans prata om det som hänt.

Medling kan passa för många typer av brott, till exempel skadegörelse, stöld och misshandel. Även icke straffmyndiga, personer under 15 år, kan delta i medling.

Vad kan medling innebära för dig som blivit utsatt för ett brott?

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som orsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor och förklara vilka konsekvenser brottet medförde. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur ni båda går vidare.

För dig som begått brott

Du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur ni båda går vidare efter det som skett. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

Medlingsverksamheten bedrivs av socialkontoret i samarbete med polisen och åklagarmyndigheten

Kontakt

Du kan själv ta initiativ till medling genom att kontakta utredare hos polis, socialsekreterare eller socialkontorets samordnare. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022