Skolsociala stödteamet

Skolsociala stödteamet är en serviceinsats via socialtjänsten vars uppdrag är att verka för tidiga, samordnade insatser under begränsad tid.

Serviceinsatsen är frivillig där föräldrarna är delaktiga och motiverade, med syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för barnet/den unges skolgång.

Målsättningen är att främja skolnärvaro, stärka föräldrars förmåga att vägleda sina barn samt öka samverkan mellan socialtjänst och skola. Kontakten med det skolsociala stödteamet sker parallellt med berörd skolas elevhälsoarbete.

Samarbetet utformas tillsammans med familjen utifrån behov. Stöd/samtal kan ske på skola, hemma hos familjen eller annan lämplig plats.

Samarbete med skolsociala stödteamet initieras av rektor på berörd elevs skola.

Kontakta oss för mer information

Namn:

Telefon:

Mail:

Martin Dahlén

0152-295 38

martin.dahlen@strangnas.se

Helen Persson

0152-299 28

helen.persson@strangnas.se

Linnéa Malmqvist

0152-296 98

linnea.malmqvist@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2020
Omsorg och hjälp