Skolsociala stödteamet

Skolsociala stödteamet är en öppen insats via socialtjänsten. Uppdraget är att verka för tidiga och samordnade insatser under en begränsad tid.

Insatsen är frivillig. En förutsättning är att föräldrarna är delaktiga och motiverade. Syftet är att skapa gynnsamma förutsättningar för barnet/den unges skolgång.

Målsättningen är att främja skolnärvaro, stärka föräldrars förmåga att vägleda sina barn samt öka samverkan mellan socialtjänst och skola. Kontakten med det skolsociala stödteamet sker parallellt med berörd skolas elevhälsoarbete.

Samarbetet utformas tillsammans med familjen utifrån behov. Stöd/samtal kan ske på skola, hemma hos familjen eller annan lämplig plats.

Samarbete med skolsociala stödteamet initieras av rektor på berörd elevs skola.

Kontakta oss för mer information

Namn:

Telefon:

Mail:

Martin Dahlén

0152-295 38

martin.dahlen@strangnas.se

Helen Persson

0152-299 28

helen.persson@strangnas.se

Linnéa Malmqvist

0152-296 98

linnea.malmqvist@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020