Stöd till familjen

Upset woman sitting on sofa while brother teasing sister at home

Individ- och familjestöd arbetar med olika stöd och behandlingsinsatser inom socialtjänstens öppenvård.

För de flesta av våra insatser krävs ett biståndsbeslut från en socialsekreterare men vi utför även en rad olika stödinsatser som inte kräver något beslut om bistånd. Alla dessa verksamheter är kostnadsfria och du har möjlighet att vara anonym.

ABC föräldrautbildning är för alla föräldrar som har barn mellan 3 -12 år. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling och syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder.

För mer information kontakta någon av gruppledarna.

Kurs på sex tillfällen för närstående till personer med beroendeproblematik eller missbruk. Syftet med kursen är att få en ökad förståelse för missbruk/beroende men också få en ökad förståelse för mitt eget beteende och mina känslor samt möjlighet till att få stöd av andra som lever i liknande situation. 

Som anhörig är det väldigt skönt att upptäcka att man inte är
ensam. Ofta tror man att det bara är jag som har det så här. Då kan det vara befriande att höra att andra tänker, tycker och känner på liknande sätt.

En sådan här kurs kan därför hjälpa den anhöriga att hitta
livsglädje och kraft att sätta rimliga gränser.

För mer information kontakta Eva Hammarström 0152-292 98 

Kurs på tre tillfällen för separerade föräldrar som vill veta hur de på bästa sätt kan stödja sitt/sina barn vid en separation.

För mer information kontakta Klarin Gullström 0152-294 42 eller Janne Göransson 0152-299 31.

Enskilt stöd av familjebehandlare på Familjecentralen gäller såväl relationer till barnet som till partnern.

För mer information kontakta Therese Burns-Howell 0152-297 07

Familjerådgivningen är en förebyggande och behandlande psykosocial verksamhet som drivs i Vårdförbundet Sörmlands regi. Den bygger på frivillighet i kontakten och omgärdas av sträng sekretess. Familjerådgivarens arbete är avgränsat och fokuserat på de sökandes relation och livssituation.

Det finns en gemensam familjerådgivning för Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker och Flen.

Mottagningar finns i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Flen.

För mer information kontakta Familjerådgivningen 016-12 10 50

Besöksadress: Källgatan 1, 645 31 Strängnäs

Fredamottagningen erbjuder olika former av stöd mot våld i nära relation. Stöd som erbjuds utan beslut om bistånd är:

Enskilda stödsamtal för dig som utsatts för våld i nära relation samt Kvinnogrupp för personer som utsatts för våld i nära relation.

För mer information kontakta Daniel Eriksson 070-842 92 71

Enskilda stödsamtal för dig som utövat våld mot en närstående.

För mer information kontakta Lotta Larsson 0152-292 73

Rådgivning för dig som är förälder och som behöver stöd i relationen till dina barn. Riktar sig till dig som behöver stöd för att undvika att bekymren blir större i familjen.

Föräldrarådgivningen nås under telefontid tisdag klockan 12.30-13.30 samt torsdag klockan 8-9 på telefon 0152-294 90

Verksamhet där du ihop med andra föräldrar träffas vid sju tillfällen kring teman om hur man kan undvika konflikter och få en bättre relation till sin tonåring.

För mer information kontakta Therese Burns-Howell 0152-297 07

Motivationshöjande samtal för att minska alkoholdrickande eller intag av andra droger. Bygger på ett MI-förhållningssätt.

För mer information kontakta Marlen Lindell Eklund 0152-299 34

En möjlighet att samla det privata och/eller det professionella nätverket för att hitta en lösning på ett eller flera bekymmer kring en individ eller familj. Syftet är att ta tillvara på nätverkets egna resurser.

För mer information kontakta Therese Burns Howell 0152-297 07

Syftar till att få ett separerat föräldrapar att komma överens kring frågor om boende, vårdnad och umgänge. Samarbetssamtal är en insats utan bistånd, men kan även erbjudas på uppdrag av Tingsrätten.

För mer information kontakta Therese Burns Howell 0152-297 07

Stöd i grupp (ibland även enskilt) för att förhindra återfall i drogmissbruk.

För mer information kontakta Gunilla Hammar 0152-296 43

Öppen verksamhet för personer med beroendeproblematik. Verksamheten har öppet fyra dagar/per vecka då det är möjligt att komma på besök för att delta i olika grupper, få enskilt stöd, ta en fika med mera.

För mer information kontakta Eva Söderberg 070-842 96 88 eller Johan Sköld 072-147 05 05

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-29100

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
  Observera att om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter till dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2020