Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen, vad du kan och klarar av. Hos oss försöker vi i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose just dina behov.

Du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

En diagnos innebär inte att du är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet.

Insatsen riktar sig till dig som är i arbetsför ålder och inte arbetar eller studerar.

Hur får jag daglig verksamhet?

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det.

Om du får daglig verksamhet eller sysselsättning

Du erbjuds en egen individuellt utformad genomförandeplan för hur verksamheten ska ge stöd på både kort och lång sikt.

Inom daglig verksamhet finns tre inriktningar:

Här erbjuds du en arbetsroll utifrån ditt intresse och din förmåga. Målet är personlig utveckling, möjlighet till social samvaro och ökad självständighet.

Här erbjuds både gemensamma och individuella uppgifter, med eller utan krav på produktion. Målet är att ge dig en meningsfull arbetsdag.

Här erbjuds sysselsättning inom olika företag, offentliga eller privata, i grupp eller individuellt. Butik och verkstad är några exempel.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2024