Psykisk funktionsnedsättning

Vi ger stöd och insatser till dig som har en psykiskt funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att leva ett liv som andra.

Vilken slags stöd du har rätt till beror på vad du har för behov av stöd och hur omfattande din funktionsnedsättning är.

Du ansöker om stöd hos socialkontorets biståndshandläggare som utreder och fattar beslut. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Hjälp hemma

Om du behöver stöd i din vardag och i ditt boende kan en komma hem till dig. I vissa fall kan det vara aktuellt med hemtjänst eller trygghetslarm.

Om du på egen hand eller med hjälp av anhöriga inte kan ta dig till en hälso/vårdcentral för att få vård kan du i vissa fall få hemsjukvård i ditt hem.

Stöd i kommunens boende

Om ditt behov av stöd och trygghet är omfattande kan det vara aktuellt att ansöka om flytt till en bostad med särskild service. Kommunen erbjuder sådant stöd i form av gruppboende och serviceboende.

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus.

Personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och som tycker att det är svårt eller jobbigt i kontakten med olika myndigheter kan få hjälp med kontakterna av ett personligt ombud. Personligt ombud är helt fristående från myndigheter och arbetar endast på uppdrag från dig.

Öppen verksamhet

Träffpunkten Fyren är en samverkande verksamhet mellan kommunen och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). Vi arbetar för att hjälpa människor med psykisk ohälsa att bryta social isolering och för att uppmuntra till sociala kontakter i samhället.

Hjälp med samordning

Om du har insatser från flera huvudmän har du rätt att få en samordnad individuell planering (SIP).

Gäller det någon i din familj?

Du som är anhörig till någon med psykisk ohälsa kan få stöd genom Anhörigcentrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021