Personligt ombud

Personligt ombud finns för dig som är över 18 år och har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi är helt fristående från myndigheter och arbetar endast på uppdrag från dig. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att anlita oss.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig med?

Målsättningen för ett personligt ombud är att stärka dina möjligheter och din förmåga att hantera ditt vardagsliv så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

  • Vi kan ge information, råd och stöd.
  • Tillsammans med dig tar vi reda på vilka behov du har av stöd, vård och service och vi ser till att dina insatser blir samordnade.
  • Vi kan också finnas med och stötta dig i kontakten med olika myndigheter

Vem kan få personligt ombud?

Du som är över 18 år och vistas i Strängnäs kommun och som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Med det menas att du under en längre tid lidit av psykisk ohälsa och på grund av detta fått svårigheter att fungera i vardagslivet.

Strängnäs kommun samarbetar med Eskilstuna kommun kring insatsen personligt ombud.

Hur får jag personligt ombud?

Kontakta personligt ombud direkt, kontaktuppgifter nedan.

Vad kostar det?

Stöd från personligt ombud är kostnadsfritt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2021