Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en medmänniska som kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv, detta genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Vem har rätt till kontaktperson?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Hur får du en kontaktperson?

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Om du får kontaktperson

Du får alltid träffa den person som är tilltänkt som kontaktperson för en första träff innan ni bestämmer er för att fortsätta att träffas. När ni bestämt er skrivs ett avtal mellan dig, kommunen och kontaktpersonen där det framgår hur ofta ni ska träffas och vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans

Vad kostar det?

Att ha kontaktperson kostar dig ingenting. Däremot står du för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel cafébesök, biobiljetter etcetera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2023