Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Tillsynen kan erbjudas före och efter skolan samt under lov.

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under lov

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i olika aktiviteter eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till ungdomar över 12 år.

Hur får du korttidstillsyn?

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Ansökan för minderårig

Vi har för tillfället problem med e-tjänsten vid ansökan för minderårig där båda vårdnadshavare ska signera ansökan. Vi ber er därför att använda blanketten för ansökan. Du når biståndshandläggare via kontaktcenter 0152-291 00. Vi hoppas på att kunna åtgärda problemet inom kort.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020