Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Tillsynen kan erbjudas före och efter skolan samt under lov.

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under lov

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i olika aktiviteter eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till ungdomar över 12 år.

Hur får du korttidstillsyn?

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2022