Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att ge personer med en funktionsnedsättning ökade möjligheter att kunna ha kontakt med andra och delta i samhällslivet, till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet.

Inom ramen för insatsen ledsagarservice kan den enskilde få stöd och hjälp med sina dagliga personliga behov som hygien, på- och avklädning samt hjälp vid måltider.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Du som har stora funktionsnedsättningar, syn- eller hörselskada eller en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp att komma utanför ditt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om detta genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Insatser utförs till både barn och vuxna.

Hur får du ledsagarservice?

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet.

Om du får ledsagarservice

Tillsammans med brukare och/eller företrädare upprättas en genomförandeplan som tydliggör hur insatsen ska utföras. Innan introduktionen med ny ledsagare sker träff så att nåda parter känner sig trygga

Vad kostar det?

Att ha ledsagare kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter och resor.

Vill du bli ledsagare?

Arbetet innebär att ledsaga en person med funktionsnedsättning till någon form av aktivitet samt att vara ett stöd. Som ledsagare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande och utgår från personens behov. Om du är intresserad av att bli ledsagare, kontakta oss.

Ledsagare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.
Vi begär alltid in registerutdrag innan anställning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2023