Personlig assistans

Du som är under 66 år och har en funktionsnedsättning som gör att du har ett stort behov av stöd och hjälp, kan ansöka om personlig assistans.

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan beviljas personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov, till exempel:

  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • måltider
  • kommunicera med andra
  • annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning

Personlig assistans beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du

Du ansöker om personlig assistans antingen hos kommunen eller Försäkringskassan. Ansökan kan göras av den enskilde, vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Vid behov av assistans mer än 20 timmar i veckan görs ansökan hos Försäkringskassan.

Vad kostar det?

Personlig assistans är kostnadsfritt. Du får betala för dina egna utlägg vid de aktiviteter du gör tillsammans med din personliga assistent.

Du väljer själv

Du kan välja Strängnäs kommun eller en privat utförare som assistansanordnare. Du kan också välja att själv anställa en personlig assistans och få ett ekonomiskt stöd. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer/assistenter.

Jobba som personlig assistent

Vill du arbeta som personlig assistent? 

Kontakta enhetscheferna för personlig assistans för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024