Strängnäs kommun som utförare av personlig assistans

Du som har rätt till personlig assistans kan välja Strängnäs kommun som utförare. För oss är det viktigt att du som brukare känner dig trygg när du anlitar oss.

Strängnäs kommun som utförare

Strängnäs kommun har mångårig erfarenhet av personlig assistans för barn och vuxna. Vi har funnits som utförare sedan 1994 när lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes. Våra personliga assistenter har en bred kompetens och ett väl inarbetat samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vi är en kommunal verksamhet och har inget vinstintresse, allt eventuellt överskott får tillbaka till kommunen

När du väljer Strängnäs kommun som utförare

När du har valt Strängnäs kommun som utförare kontaktar vi dig för att boka in ett möte. Vid mötet kommer vi tillsammans överens om hur du vill att ditt stöd ska utformas. Du har också möjlighet att påverka valet av personlig assistent. Om du vill kan du ha en anhörig eller närstående som din personliga assistent.

Individuellt anpassat stöd

Vi har lång erfarenhet av att ge individuellt anpassat stöd till barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Tillsammans skriver vi din individuella genomförandeplan och det är den planen som din personliga assistent följer i sitt dagliga arbete.

Genomförandeplanen och samarbetet följs upp regelbundet. Vi är noga med att våra personliga assistenter får regelbunden utbildning för just dina behov.

Våra medarbetare har utbildning i hjärt- och lungräddning samt lyftutbildning för att arbetet med dig ska ske så smidigt som möjligt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024