Information till utförare

Företag och andra privata organisationer är välkomna att ansöka om att få utföra hemtjänst på uppdrag av Strängnäs kommun.

Information till leverantörer av varor och tjänster med anledning av Covid-19

Du som är leverantör av varor eller tjänster till socialkontoret i Strängnäs kommun kan beröras med anledning av coronaviruset covid-19. I rådande situation måste vi alla gemensamt försöka lösa de problem som eventuellt kan uppstå. Om du som leverantör har svårt med att levererar enligt avtal vänligen kontakta socialkontoret för att vi ska kunna vidta åtgärder i ett tidigt skede. Detta gäller samhällsviktiga verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, dvs. leverantörer som har i uppgift att verkställa beslut enligt SoL, LSS, HSL, LVU och LVM.

Kontakta LOV-samordnare och avtalsansvarig på socialkontoret

Camilla Nguyen, telefon 0152-290 52 e-post camilla.nguyen@strangnas.se

Förutsättningar för utförande av hemtjänst framgår av förfrågningsunderlaget med bilagor.

Mall för genomförandeplan

Gällande rutiner

Ansök om att bli utförare av hemtjänst

För mer information kontakta Socialkontorets LOV-samordnare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020