Strängnäs kommunala hemtjänst

hemtjansten_strangnas

Strängnäs kommunala hemtjänst vill att du som brukare hos oss ska känna dig nöjd och trygg. Vi utför tjänster som utmärks av god kvalitet, kunskap och glädje. Vår personal bemöter dig med omtanke och ser till dina behov.

Den kommunala hemtjänsten i Strängnäs består av fyra enheter samt trygghetslarm och nattpatrull. Du får din hemtjänst från den enheten som har ansvaret för det område där du bor. Personalen som kommer till dig är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden med kompetens inom demens, psykiatri och missbruksproblematik. Om du har behov av personal med annat språk försöker vi tillgodose det.

Kontaktuppgifter Strängnäs kommunala hemtjänst

Område 1:
Mariefred/Åker/Stallarholmen
Enhetschef Joel Lagerfelt

Samordnare: 0152-297 51

Telefon: 0152-293 99

E-post: joel.lagerfelt@strangnas.se

Besöksadress: Solvändan 3, 647 31 Mariefred

Område 2:
Strängnäs/Malmby/Aspö/Tosterö
Enhetschef Frida Fosselius

Samordnare: 0152-293 92

Telefon: 0152-295 86

E-post: frida.fosselius@strangnas.se

Besöksadress: Dammvägen 12, 645 41 Strängnäs

Område 3:

Strängnäs/Centrala stadsdelar
Enhetschef Elin Christiansson

Samordnare: 0152-295 89

Telefon: 0152-295 91

E-post: elin.christiansson@strangnas.se

Besöksadress: Järnvägsgatan 5, 645 31 Strängnäs

Område 4:

Stadsskogen/Tingstuhöjden/Vårfruberga
/Härad
Enhetschef Edisa Cirak

Samordnare: 0152-292 78

Telefon: 0152-294 80

E-post: edisa.cirak@strangnas.se

Besöksadress: Dammvägen 12, 645 41 Strängnäs

Trygghetslarm och nattpatrull:

Enhetschef Maja Wennerberg

Samordnare: 0152-296 93Telefon: 0152-296 45

E-post: maja.wennerberg@strangnas.se

Besöksadress: Dammvägen 12, 645 41 Strängnäs

Det här kan vi erbjuda

Vi arbetar för att förbättra vår kontinuiteten. Ett viktigt steg i detta är att en fast omsorgskontakt. Det innebär att vi utser två personer bland vår personal som blir just din fasta omsorgskontakt. Dessa ser till att du är delaktig i din hemtjänst och i de insatser du får.

Din omsorgskontakt och du gör tillsammans en plan för hur du vill att dina insatser skall genomföras. Detta kallas för en genomförandeplan.

Din omsorgskontakt är de som i möjligaste mån skall hjälpa dig med dina serviceinsatser och hjälpa dig med dina kontakter såsom med sjukvård, myndigheter eller dina närstående om du behöver hjälp med det.

Det är viktigt att du känner dig trygg med din fasta omsorgskontakt.

Enligt lag är vi skyldiga att dokumentera det som avviker från den planen som vi har kommit överens om. Detta gör vi för att du ska kunna känna dig säker. Du har rätt att läsa all dokumentation som rör dig.

Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får prata om dig med utomstående. Därför behöver vi samtycke från dig innan vi får prata med dina närstående eller dina vårdkontakter.

För att du ska kunna känna dig trygg visar våra medarbetare alltid sitt kommunkort när de besöker dig. Vi bär arbetskläder med kommunens logga.

Hemtjänsten samarbetar med den kommunala larm- och nattpatrullen, hemsjukvården, vårdcentralerna och Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) för att kunna ge dig en så god vård som möjligt.


Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi är måna om att du är nöjd med oss. Om du har synpunkter och frågor kan du alltid vända dig till
din omsorgskontakt eller till någon annan på hemtjänsten.

Du kan också använda vår e-tjänsten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2024