Språkcentrum

Språkcentrum exteriör

Språkcentrum tar emot nyanlända med annan språkbakgrund än svenska samt svensktalande barn som gått i skola utomlands och som ska in i Strängnäs kommuns utbildningssystem.

Här arbetar studiehandledare, modersmålslärare samt en pedagog som kartlägger elevens grundläggande kunskaper.Tillsammans arbetar vi för att alla nyanlända ska få en snabb start och bra väg in i det svenska skolsystemet.

Nyanlända elever anmäler sig till Språkcentrum genom att mejla eller ringa. Eleven får en individuell bedömning och kartläggning innan klassplacering på skola. Skolans rektor beslutar om hur undervisningen ska genomföras utifrån elevens behov och förutsättningar.

Språkcentrum hjälper till med:

  • Information om skolsystemet i Sverige
  • Information om Strängnäs förskolor, skolor och vuxenutbildning
  • Hjälp till med ansökan till förskolor, grundskola och gymnasieskolan
  • Pedagogisk kartläggning av grundskole- och gymnasieelever och utslussning till kommunens skolor
  • Ansvarar för att sammanställa grupper inom modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2023