Tolk

Om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har du rätt till tolk.

Alla myndigheter bör vid behov anlita tolk när man har kontakt med någon som inte behärskar svenska. Det är nödvändigt för att vara säker på att alla människor får vård och samhällsservice på lika villkor.

Behöver du tolk bokas den av din handläggare eller den myndighet som du skall besöka. Tolkarna har tystnadsplikt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2019