Invandring och integration

Här hittar du information utifrån vad kommunen gör, vad du kan göra för att hjälpa till och stöd för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

För att människor som flyttat hit från ett annat land ska bli mottagna på ett bra sätt samarbetar en rad aktörer. Här har vi samlat några av dem och berättar vad de ska och kan göra.

Regeringen

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Målet för integrationspolitiken uppnås främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, hälsa och sjukvård och bostadsbyggande.

Migrationsverket

Migrationsverket prövar skälen för ansökan om asyl och de ansvarar också för att asylsökande i Sverige har någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad. Migrationsverket anvisar kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande, samt nyanlända till kommuner för bosättning, enligt lagen om bosättning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens ansvar för att stötta och underlätta kommuners arbete med att ta emot nyanlända flyktingar. Länsstyrelsen är också ansvariga för att skapa regionala samarbeten mellan länets kommuner och andra berörda aktörer.

Portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Kommuner

Kommuner ska erbjuda nyanlända flyktingars barn platser på förskola och skola. Kommuner ska också ta emot och placera ensamkommande barn, det vill säga barn som är under 18 år och kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

När en person får uppehållstillstånd ansvarar kommunen för att ge denna person

  • samhällsorientering (på modersmål)
  • undervisning i svenska
  • annan kommunal service

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för den nyanlände att snabbt komma i arbete eller påbörja en utbildning.  

Regionen

Regionen ansvar att erbjuda nyanlända flyktingar en kostnadsfri hälsoundersökning. 

Regionen ansvarar också för att nyanlända vuxna får tand- och sjukvård, om ett akut problem uppstår. Nyanlända barn och unga upp till och med 19 år får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2020