Modersmål

Modersmål är ett av ämnena i grundskolans läroplan. Här berättar vi hur du ansöker om modersmålsundervisning.

Rätten till modersmålsundervisning

Ämnet modersmål är frivilligt för eleven. Elevens vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet och skolans huvudman är skyldig att ordna undervisning om följande förutsättningar kan uppfyllas:

 • Språket är elevens dagliga språk i hemmet, det krävs att minst en av elevens föräldrar har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och språket utgör ett daglig umgängesspråk för eleven.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket, modersmålsundervisningen får alltså inte ha karaktären av nybörjarundervisning.
 • Minst fem elever önskar undervisning i språket
 • Det finns en lämplig lärare

För de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska, samt för adopterade barn med ett annat modersmål gäller särskilda bestämmelser. För de nationella minoritetsspråken har man rätt till modersmålsundervisning även om man inte har språket som ett dagligt umgängesspråk i hemmet och det finns inga krav på antalet elever.

Syftet med modersmålsundervisningen är aktiv tvåspråkighet. Studier i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang. Huvudansvaret för elevens kunskaper i sitt modersmål har föräldrarna. Skolans undervisning är ett komplement.

Allmän information:

Anmälan sker utifrån framtagna riktlinjer, ansökan skall göras för varje termin. Vid övergång mellan förskola till grundskola, respektive från grundskola till gymnasiet behövs en ny ansökan.

Respektive rektor gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda och fattar ett beslut.

Efter anmälan är deltagande i undervisningen obligatoriskt.

Rektor ansvarar för att informera vårdnadshavare om beslutet samt vidarebefordra kallelse till start av undervisningen, alternativt om avslag på ansökan och skäl till det.

Kontakt

 • Utbildningskontoret

  Telefon:

  0152-291 00 växel

  E-postadress:

  barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  Postadress:

  645 80 Strängnäs

 • Språkcentrum

  Telefon:

  0152-294 74

  E-postadress:

  sprakcentrum@strangnas.se

  Besöksadress:

  Kaserntorget 1 645 35 Strängnäs

  Postadress:

  Språkcentrum Campus Strängnäs

  645 80 Strängnäs


  Öppettider:

  Måndag: klockan 13:00 - 16:00

  Tisdag: Stängt

  Onsdag: Stängt

  Torsdag: klockan 10:00 - 12:00

  Fredag: Stängt


  Telefontider:

  Måndag klockan: 08:00 - 09:30

  Onsdag klockan: 08:00 - 09:30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018
Omsorg och hjälp