Studiehandledning

Ansökan för studiehandledning görs en gång och lämnas till den egna skolan för beslut.

Vid övergång mellan förskola till grundskola, respektive från grundskola till gymnasiet behövs en ny ansökan.

Respektive rektor gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda och fattar ett beslut. Ansökan med beslut lämnas sedan till samordnaren på Språkcentrum. Antagning till grupperna under läsåret sker i mån av plats.

Kontakt

Omsorg och hjälp