Anhörigkurs

Är du upptagen av oro och tankar kring någon annans drickande eller drogande? Då är du inte ensam.

Socialtjänsten i Strängnäs bjuder in till anhörigkurs för dig som är anhörig till någon som missbrukar alkohol, droger eller spel om pengar. Runt varje person som missbrukar finns flera människor som får en försämrad livskvalité.

Kursen vill ge dig en ökad kunskap om missbruk/beroende men även få insikt och förståelsen för ditt beteende och dina känslor. Genom föreläsningar och samtal med andra i samma situation ges möjlighet till insikter som kan leda till en förbättrad livssituation och en bättre relation till den som missbrukar. Många tycker det är skönt att få prata om känslor, tankar och oro med människor i samma situation.

Vi vill att du som är anhörig ska känna att du har rätt att må bra oavsett hur missbrukaren i din närhet mår.

Kursstart 2020

Inställd kurs

Till följd av det rådande samhällsläget med covid-19 är vårens anhörigkurs inställd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020