Behandling för att undvika återfall

Återfallsprevention är en kurs där du får hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall.

Kursen är kostnadsfri och omfattar åtta kurstillfällen under två månader.

Återfallspreventionen sker främst i grupp men vid behov även enskilt. Att sluta med droger och alkohol är en sak, att fortsätta tacka nej, att inte börja igen – det är svårt.

Deltagandet sker på eget initiativ och registreras inte. För mer information ring Markus Degerheim Socialkontoret telefon 0152-299 32.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Omsorg och hjälp