Vårnäs behandlingshem

Strängnäs kommun har avtal med Vårnäs behandlingshem vilket innebär att du som Strängnäsbo har möjlighet att genomgå tolvstegsbehandling på Vårnäs under så kallat öppet intag.

Vårnäs behandlingshem ligger utanför Vingåker, dit kan du ringa för att boka tid för behandling eller rådgivning. Du behöver inte först kontakta socialkontoret utan kan direkt vända dig till Vårnäs på telefon 0151-51 80 90.

Genom Vårnäs har du möjlighet till att börja ett behandlingsprogram som pågår under cirka fem veckor. Under behandlingstiden kan du vara sjukskriven och du får betala en vårdavgift på högst 120 kronor/dag. Det finns sedan möjlighet att förlänga behandlingen men då krävs det ett beslut om bistånd som fattas av socialtjänsten

Om de insatser som erbjuds inte skulle räcka till eller kan möta dina behov kan det blir aktuellt att göra en mer omfattande utredning. Detta görs av socialtjänsten, vilket betyder att en utredning görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024