Barns rättigheter

Alla barn har rätt att växa upp och att ha det bra. Det är en av barns rättigheter som finns i Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter.

Exempel från Barnkonventionen:

 • Du är lika mycket värd som alla andra. Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille, vilket land du kommer från eller vilket språk du talar.
 • Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på.
 • Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid.
 • Du har rätt att bli vänligt bemött.
 • Ingen får göra dig illa, inte ens din mamma och pappa.
 • Ingen får röra dig på ett sätt du inte tycker om.

Socialtjänsten ska utgå från ditt bästa

När vi på socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är vi skyldiga att se till att barnet får hjälp. Vi har alltid en skyldighet att försöka hitta det stöd som är det bästa för just dig, utifrån din situation.

För att kunna ta reda på vad som är det bästa för dig, behöver vi tala med dig för att höra vad du vill och tycker. Vi försöker komma fram till det bästa för dig tillsammans med dig och dina föräldrar.

Ibland fattar vi inte exakt det beslut du själv önskar för stunden. Då har vi försökt att tänka på vad som skulle vara bäst för dig på lång sikt.

Dina rättigheter när du är i kontakt med socialtjänsten

När du träffar och pratar med oss i socialtjänsten har du rätt att:

 • Få veta vad som händer, ställa frågor och få svar så att du förstår.
 • Bli vänligt bemött och med respekt.
 • Kunna tala om vad du tycker.
 • Få tala med socialtjänsten utan att din mamma eller pappa är med.
 • Visa att du är rädd, ledsen och arg utan att någon blir irriterad.
 • Få information och stöd om din mamma, pappa eller annan närstående har en funktionsnedsättning eller är allvarligt sjuk.
 • Du som bor i ett familjehem har rätt att prata om hur du har det.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024